Březen 1, 2017

FAQ

Otázka: Ztráty a nálezy v mikroskopickém sále nebo seminární místnosti

Odpověď: Věci zapomenuté a nalezené v mikroskopickém sále a seminární místnosti je možné vyzvednout u MUDr. Daňkové, která spravuje obě výukové místnosti. V pracovní době, nejlépe během praktických cvičení, ji zastihnete v mikroskopickém sále (zvoňte na zvonek u vstupních dveří). Není-li zde, pracuje v jiné laboratoři ústavu v 1. patře. V tom případě vyjděte do 1. patra a zazvoňte na kohokoliv, kdo vám pomůže nebo vás navede na osobu schopnou pomoci.
Kontakt na dr. Daňkovou – tel. 549493144, kde se můžete informovat, zda byla věc nalezena.


Otázka: Je možné si výuku praktik z histologie nahradit kdykoli, nebo je třeba o termín žádat? A je nutné tuto absenci poté omlouvat?

Odpověď: Je tolerována pouze jedna absence, která není oficiálně omluvena přes studijní oddělení děkanátu LF. I tuto absenci však musíte oznámit svému učiteli a následně si dojednat nahrazení s patřičnými učiteli – nelze jen tak přijít neohlášen do libovolného praktika. Pro nahrazení absencí oficiálně řešených přes studijní oddělení platí stejná pravidla. Nedílnou součástí nahrazení praktika je vypracování protokolu opatřeného podpisem vedoucího praktika. Absence, které nejsou řádně omluveny a nahrazeny, jsou důvodem ke kreditovému testu na konci semestru za účelem získání zápočtu.


Otázka: Je nutné si nahrazovat i první praktikum z Histologie a Embryologie I?
Odpověď: Toto první praktikum se nenahrazuje, důležité organizační informace vám sdělí váš vyučující. Téma prvního praktika je poté nutné doplnit samostudiem. Rozsah látky ke studiu na příští praktikum je vyvěšen na nástěnce před mikroskopickým sálem nebo na webových stránkách Ústavu.


Otázka: Budou vypsány další opravné termíny z Histologie a Embryologie II i během semestru nebo se budou opravné termíny vypisovat pouze v jarním zkouškovém období?
Odpověď: Termíny budou jen v řádném a prodlouženém zkouškovém období, které je vypsáno podle harmonogramu LF. Případným žádostem studentů o termíny v „pitevních týdnech“ nelze vyhovět kvůli výuce 1. ročníku. Pro jarní semestr 2017 budou termíny zveřejněny 20. 4. 2017  a registrace začne 30. 4. 2017 (viz harmonogram akademického roku)


Otázka: Budou k dispozici prezentace z přednášek a praktik?
Odpověď: Prezentace z přednášek jsou k dispozici ve studijních materiálech předmětu. Nicméně závisí pouze na jednotlivých učitelích, zda své prezentace zpřístupní. Veškerý obsah prezentací z praktik je k dispozici v online Histologickém atlasu.


Otázka: Kde najdu sylabus, rozvrh a další důležité informace?
Odpověď : http://www.med.muni.cz/histology/vyuka/

Detailní informace najdete v Opatření přednosty Ústavu.


Dotazy: RNDr. Petr Vaňhara, PhD., MUDr. Irena Lauschová, PhD.