Listopad 9, 2016

Magisterské studijní programy

Všeobecné lékařství

 

Histologie a embryologie I

 • Jarní semestr
 • Sylabus přednášek a cvičení EN/CZ

Histologie a embryologie II

 • Podzimní semestr
 • Sylabus přednášek a cvičení EN/CZ
 • Požadovaný rozsah znalostí ke zkoušce EN/CZ

Zubní lékařství

 

Histologie a embryologie I

 • Jarní semestr
 • Sylabus přednášek a cvičení EN/CZ

Histologie a embryologie II

 • Podzimní semestr
 • Sylabus přednášek a cvičení EN/CZ
 • Požadovaný rozsah znalostí ke zkoušce EN/CZ

Orální histologie a embryologie

 • Jarní semestr
 • Sylabus přednášek a cvičení EN/CZ
 • Požadovaný rozsah znalostí ke zkoušce EN/CZ

Opatření přednosty Ústavu k zápočtům a závěrečným zkouškám z Histologie a Embryologie EN/CZ

Doplněk k Opatření přednosty Ústavu  k zápočtům a závěrečným zkouškám z Histologie a Embryologie EN/CZ

Prohlášení ke zkoušce EN (anglicky)

Šablona protokolu EN/CZ

Seznam zkouškových preparátů EN+CZ a informace ke studiu preparátů

Před  vlastní zkouškou má každý student alokovaný termín a rezervovaný mikroskop (viz informace u příslušného zkouškového termínu v IS). Nicméně je možné přijít kdykoli jindy, kdy je otevřený mikroskopický sál pro studenty přihlášené na jiný zkouškový termín. Pokud to kapacita sálu umožní, je možné prohlížet preparáty a konzultovat.

Doplňkem k přímému studiu preparátů je virtuální Histologický atlas.

Výběrové přednášky z embryologie a teratologie

 • Jarní semestr (anglicky) EN
 • Podzimní semestr (česky)
 • Předmět VLET0311p je vhodné zapisovat paralelně s předmětem Histologie a Embryologie II
 • Sylabus

 Cytologie, histologie a embryologie

 • Kurz Bi2120 a Bi2120c je určený pro studenty PřF MU (studenti LF si zapisují předmět Histologie a embryologie I)
 • Výuka probíhá dle sylabu a rozvrhu předmětu Histologie a embryologie I v jarním semestru
 • Bližší informace v IS MU

Mikroskopická anatomie

 • Kurz LFMA011p a LFMA011c je určený pro studenty PřF MU (studenti LF si zapisují předmět Histologie a embryologie II)
 • Výuka probíhá dle sylabu a rozvrhu předmětu Histologie a embryologie II v podzimním semestru
 • Bližší informace v IS MU

 

Informace: RNDr. Petr Vaňhara, PhD., MUDr. Irena Lauschová, PhD.