Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 4. 12. 2015 10:50:19
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 436
Přístupů: 8698
Vytvořeno: 12. 7. 2006 17:07:42

Doktorské studium - Psychiatrie

Absolventi a témata

Mgr. Iva Stehnová, Ph.D. (školitelka PhDr. Hana Přikrylová, Ph.D:)
Téma: Neuropsychologický profil kognitivních funkcí u pacientů s první epizodou schizofrenie
Obhájeno: 3. 12. 2015

MUDr. Jitka Hüttlová, Ph.D. (školitel doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.)
Téma: Anatomická konektivita mozku a sekvencování pohybů u schizofrenie
Obhájeno 23. 1. 2015

Mgr. Eva Pindurová, Ph.D. (školitelka prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.)
Téma:
Význam molekulárně genetické diagnostiky CYP2D6 pro klinickou praxi
Obhájeno 21. 11. 2014
 

MUDr. Richard Barteček, Ph.D. (školitel doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.)
Téma: Vliv farmakogenetických a farmakokinetických faktorů na průběh a léčbu prvních epizod schizofranie
Obhájeno 7. 6. 2013

MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D. (školitelka prof. MUDr. Eva Češková, CSc.)
Téma: Depresívne poruchy a glycidový metabolismus
Obhájeno 7. 6. 2013

MUDr. Markéta Neumannová, Ph.D.
Téma: Klinické a molekulárně genetické markery u adolescentů s perzistentní formou ADHD
Obhájeno 19. 1. 2011

 MUDr. Jan Tuček, Ph.D.
Téma "Kognitivní deficit u depresivní poruchy a jeho ovlivnění pomocí repetitivní transkraniální stimulace a elektrokonvulzivní terapie"
Obhájeno 14. 6. 2010

MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.
Téma:
"Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě depresivní poruchy"
Obhájeno 14. 6. 2010

 MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D., doktorand Psychiatrické kliniky LF MU
Téma: "Vliv antipsychotik na korigovaný QT interval"
Obhájeno: 17. 6. 2009


MUDr. Pavla Havlíková, Ph.D.
Téma: "Změny celkové antioxidační kapacitě séra u depresivní poruchy"
Obhájeho: 3. 7. 2006

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Téma: "Kognitivní funkce jako endofenotypy hyperkinetické poruchy v dětství"
Obhájeho: 3. 7. 2006


MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Téma: "Souvislosti velikosti hippokampu u prvních epizod schizofrenie"
Obhájeno: 22. 12. 2004

MUDr. Jiří Švarc
Téma: "Citalopramový stimulační test - ukazatel serotoninové aktivity a potencionální marker deprese"
Obhájeno: 22. 12. 2004


MUDr. Radovan Přikryl, Ph. D. (lékař Psychiatrické kliniky FN Brno, prac. Bohunice)
Téma: "Perfúzní scintigrafie mozku a depresivní porucha: 99mTcHMPAO SPECT studie"
Termín ukončení: 14.11. 2002


MUDr. Olga Kulísková, Ph.D.
Téma: "Postoje studentů lékařské fakulty k suicidiu"
Rok ukončení: 2000

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT