Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 1. 2019 17:19:25
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 706
Přístupů: 116202
Vytvořeno: 2. 12. 2008 16:03:08

Doktorské studium - Posluchači a témata (podle pracovišť)

Vnitřní nemoci

(stránka se denně automaticky aktualizuje z databází MU;
seznam nemusí být úplný - zobrazují se pouze studenti, kteří povolili zveřejnění svého studia)

II. interní klinika

Kombinované studium:

MUDr. Ondřej Kyselák (UČO: 175689)
Téma: "Efekt dlouhodobé terapie nemocných s familiární hypercholesterolémií z hlediska dosahování cílových hodnot LDL-cholesterolu, v závislosti na příčině onemocnění"
Školitel: prof. MUDr. Vladimír Soška CSc.

MUDr. Jan Novák (UČO: 324158)
Téma: "Význam mikroRNA u vybraných kardiovaskulárních onemocnění"
Školitel: prof. MUDr. Miroslav Souček CSc.

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství

Prezenční studium:

MUDr. Tereza Effenbergerová (UČO: 259043)
Téma: "Specifické rysy deprese u starších nemocných"
Školitel: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová CSc.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT