Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 22. 1. 2018 16:20:52
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 772
Přístupů: 40332
Vytvořeno: 18. 6. 2009 10:11:48

Aktuální výzvy - Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu

NOVÉ: Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje druhé kolo interní soutěže Fond rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2018 pro studentské projekty v tematickém okruhu:
 
B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti
 
Sběr návrhů projektů: 1. 2. - 23. 2. 2018
Zveřejnění výsledků soutěže: 15. 3. 2018
Období řešení projektů: 1. 4. 2018 – 31. 12. 2018.
 
Finanční podpora pro projekt je stanovena 50.000 - 100.000 Kč, neinvestičního charakteru.
 
Uzávěrka pro podání projektů na fakultě je 21. 2. 2018 v 15 hod. - řešitel dodá podepsaný Návrh projektu a Průvodku k návrhu projektu na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu, obojí vygenerováno z ISEP. Informace a podporu při přípravě projektů poskytuje Ing. Zuzana Krejčířová.
Bližší specifikace Vyhlášení a podmínky, které mají návrhy projektů splňovat, jsou zveřejněny na webových stránkách Odboru pro rozvoj - záložka FRMU 2018.
 
Důležité dokumenty:
 

 NOVÉ: 5. výzva k řešení Dílčích projektů v rámci programu TA ČR GAMA
CTT vyhlašuje výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity – Proof of concept. 
Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU pomocí Dílčích projektů, které budou prostřednictvím této výzvy na MU realizovány.
Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 20 měsíců.
 
Maximální výše podpory je 800 000 Kč, minimální částka, o kterou je možno v projektu žádat, je 100 000 Kč
  
Podrobné informace k výzvě jsou uvedeny v Pravidlech pro Dílčí projekty v rámci programu TAČR GAMA, které jsou k dispozici včetně žádosti a povinných příloh na dokumentovém serveru CTT zde.
 
Grantová přihláška se podává přes Informační systém pro evidenci projektů (ISEP). Fakultní uzávěrka pro podání projektů je 26. 1. 2018 do 12 h. – do tohoto termínu je potřeba uzavřít ISEP a na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu k rukám vedoucí Ing. Zuzany Krejčířové odevzdat podepsané tyto dokumenty:
- žádost o finanční podporu CTT k ověření funkčnosti technologie MU z projektu TA ČR GAMA (vložit do ISEPu  jak ve formátu PDF, tak i ve formátu WORD)
- strukturovaný životopis všech členů týmu v předepsané struktuře
- průvodku návrhu projektu vytištěnou z ISEPu.
 
Hodnocení přijatých žádostí proběhne v termínu: 1. 2. – 23. 3. 2018.
Realizace podpořených projektů bude zahájena na základě Dohody o spolupráci mezi CTT a příslušnými HS. Nejbližší termín zahájení realizace Dílčích projektů je květen 2018.
 
Kontaktní osoba na CTT: Mgr. Hana Půstová

NOVÉ: Aktuální výzvy MŠMT
INTER-EXCELLENCE: výzvy mezinárodní spolupráce MŠMT
 
INTER-ACTION Izrael
Výzva se vztahuje na spolupráci mezi českými podniky zabývajícími se výzkumem a vývojem a partnerem ve Státě Izrael, v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje. Uchazečem může být podnik (se sídlem v ČR), zabývající se výzkumem. Masarykova univerzita může být pouze v roli dalšího účastníka.
Aktualitu naleznete na stránkách Odboru výzkumu.
V případě zájmu podat projekt kontaktujte do 31. prosince 2017 Ing. Zuzanu Krejčířovou
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů a průvodky na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu je 24. ledna 2018.
 
Důležité upozornění: v návaznosti na zveřejnění aktuality k vyhlášení výzvy INTER-ACTION Izrael (http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ves18) upozorňujeme na problematické aspekty výzvy. Masarykova univerzita se může účastnit v projektu pouze jako partner a je potřeba před odesláním návrhu projektu zajistit správnost znění návrhu smlouvy o účasti na řešení projektu a návrhu smlouvy o využití výsledků. Návrh projektu může být za MU podepsán až po zajištění kontroly těchto dokumentů. 


 Aplikace ANLUPA – efektivní nástroj na vyhledávání výzev – nově nabízí uživatelům na MU své pokročilé funkce; přihlášením přes UČO a sekundární heslo je nyní možné vyhledávat konkrétní výzvy dle nadefinovaných kritérií a prostřednictvím funkce STRÁŽCE VÝZEV dostávat automaticky upozornění na vyhlášené výzvy dle nadefinovaných kritérií. Práce s aplikací je snadná a intuitivní, pro zájemce je dostupný názorný video-tutorial.
Kontaktní osoba na RMU: Mgr. Ida Součková Olšová.


 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT