Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 13. 4. 2018 16:03:36
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 772
Přístupů: 41697
Vytvořeno: 18. 6. 2009 10:11:48

Aktuální výzvy - Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu

NOVÉ: MŠMT vyhlásilo výzvy k podávání návrhů výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Cílem této podpory je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu v partnerských státech. V projektech jsou financovány výhradně cestovní a pobytové náklady výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí. V rámci těchto výzev není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v cílové zemi,  zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné. Vyhlášeny jsou tyto spolupráce s:
Rakouskem (max. finanční částka na rok je 100 000 Kč, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMT, fakultní uzávěrka: 18. 5. 2018 do 12 h. (finální název projektu do 14. 5. 2018)
Německem (max. finanční částka na rok je 100 000 Kč, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMT, fakultní uzávěrka: 18. 5. 2018 do 12 h. (finální název projektu do 14. 5. 2018)
Francií (maximální finanční částka na rok je 78 000 Kč, tj. 156 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMT, fakultní uzávěrka: 15. 6. 2018 do 12 h. (finální název projektu do 11. 6. 2018)
Další informace:
Prosíme potenciální řešitele projektů MOBILITY, aby připravili všechny dokumenty, včetně zaevidování projektu v ISEPu. Návrh projektu spolu s podepsanou Průvodkou doručí řešitel na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU Ing. Zuzaně Krejčířové ve výše uvedeném termínu fakultní uzávěrky dle typu MOBILITY.
 

NOVÉ: Grantová agentura MU (GAMU) vyhlásila výzvu k podávání žádostí o podporu do Kategorie E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků – 4. výzva. 
 
Maximální výše podpory je 1 000 000Kč na 1 rok.
 
Všechny informace najdete na webových stránkách GAMU.
 
Žádost o podporu se vyplňuje v ISEPu. Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů na fakultě je 25. 4.  2018 ve 12 hod.. Do stanoveného termínu řešitel předloží na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu podepsaný Návrh projektu, Průvodku a životopis. Do ISEPu lze nahrát do záložky Dokumenty i další relevantní dokumenty (např. komunikaci s vydavatelem, článek v revizi, manuscript apod.).
Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Jana Šplouchalová.  
 

NOVÉ Granty AquaLife Institutu - jedná se o grantovou podporu výzkumu v oblasti vody, pitného režimu anebo hydratace, která bude poskytována na 1 rok s maximální poskytnutou částkou 250.000,-Kč/projekt. 
 
Náležitosti a vzor grantové přihlášky do výběrového řízení na granty v roce 2018 najdete na http://www.aqualifeinstitute.cz/ .
 
Uzávěrka pro podání  žádosti o grant na fakultě je 25. 5. 2018  v 15 hod. - řešitel dodá podepsanou Žádost o poskytnutí grantu na výzkum ve 4 originálech a Průvodku k návrhu projektu na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu vygenerovanou z ISEPu. Informace a podporu při přípravě projektů poskytuje Ing. Zuzana Krejčířová.
 

NOVÉ: MŠMT INTER-ACTION USA
 
MŠMT vyhlásilo výzvu v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION: USA (LTAUSA18). Výzva se vztahuje na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci. Do této soutěže budou přijímány návrhy společných projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí.
 
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů včetně průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP) je stanovena na 19. dubna 2018.
 
Před odevzdáním projektu, prosím, kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a také paní Marii Herrmannovou pro kontrolu ekonomiky. Kontaktní osobou na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová.
Dokumenty MŠMT k výzvě jsou dostupné zde (aktuálně MŠMT zveřejnilo také sekci Často kladených dotazů). Další informace k podávání návrhů projektu LTAUSA18 naleznete na dokumentovém serveru.
 

NOVÉ: MŠMT Mobility Ukrajina 
 
MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Podpora je zaměřena na mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. V rámci výzvy není podporována účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech. Maximální výše podpory je 125 000 Kč/rok, tj. 250 000 Kč na celou dobu řešení.
 
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů včetně průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP) je stanovena na 19. dubna 2018.
 
Kontaktní osobou na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová
 
Více informací a dokumenty MŠMT k výzvě jsou dostupné zde.
 

 

 Aplikace ANLUPA – efektivní nástroj na vyhledávání výzev – nově nabízí uživatelům na MU své pokročilé funkce; přihlášením přes UČO a sekundární heslo je nyní možné vyhledávat konkrétní výzvy dle nadefinovaných kritérií a prostřednictvím funkce STRÁŽCE VÝZEV dostávat automaticky upozornění na vyhlášené výzvy dle nadefinovaných kritérií. Práce s aplikací je snadná a intuitivní, pro zájemce je dostupný názorný video-tutorial.
Kontaktní osoba na RMU: Mgr. Ida Součková Olšová.


 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT