Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 5. 2018 12:40:35
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 1133645
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Mikrobiologický ústav

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Mikrobiologický ústav

Korespondenční adresa:Pekařská 664/53, 656 91 Brno
Sídlo:Pekařská 664/53, 656 91 Brno, pavilon H2
Telefon:543 183 091
Fax:543 183 089
E-mail:sekr.mu@fnusa.cz
WWW:-

Přednosta ústavu
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

Zástupce přednosty ústavu
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D.
Odborní asistenti:MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D.
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D.
Ing. Veronika Holá, Ph.D.
MUDr. Renata Tejkalová
Asistenti:MUDr. Ondřej Zahradníček
Neučitelští pracovníci:Iva Holešovská (sekretář)
Robert Kadlec, M.Sc. (výzkumný pracovník)
Jana Krajíčková (administrativní pracovník)
Zuzana Kršková (laborant)
* Iveta Michlíčková (laborant)
Mgr. Katarína Rebrošová (odborný pracovník)
Mgr. Kateřina Snopková (odborný pracovník)
Mgr. Lukáš Vacek (odborný pracovník)
Sylva Večeřová (laborant)
Externí pracovníci
Mgr. Milada Dvořáčková
MUDr. Andrej Mazúr
Alena Svobodová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT