Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 11. 2017 2:55:57
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 967170
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika radiologie a nukleární medicíny

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika radiologie a nukleární medicíny

Korespondenční adresa:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Sídlo:Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, pavilon L
Telefon:532 233 007
Fax:532 232 383
E-mail:jhalouzkova@fnbrno.cz
WWW:http://www.fnbrno.cz/rdk

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

Zástupce přednosty kliniky
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Docenti:doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Odborní asistenti:MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.
Ing. Mgr. Hedvika Bělíková
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
MUDr. Igor Černý, Ph.D.
MUDr. Jakub Foukal, Ph.D.
MUDr. Tomáš Grolich, Ph.D.
MUDr. Jan Hlavsa, Ph.D.
MUDr. Jakub Hustý, Ph.D.
MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.
MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.
PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Asistenti:MUDr. Jiří Pánek
MUDr. Hana Petrášová
MUDr. Zdenka Povolná
Neučitelští pracovníci:Hana Baráčková (sekretář)
MUDr. Katarína Gašparová (odborný pracovník)
Jitka Halouzková (sekretář)
MUDr. Jiřina Little (odborný pracovník)
MUDr. Tomáš Rohan (odborný pracovník)
Bc. Alena Sajídíová, DiS. (sekretář)
Externí vyučující
MUDr. Zuzana Balážová
MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.
MUDr. Karel Dvořák, CSc.
MUDr. Barbora Jurová
MUDr. Iva Mihulová
MUDr. Jaroslav Sedmík
MUDr. Monika Staňková
MUDr. Jakub Stulík
Externí pracovníci
MUDr. Jiří Domanský
Bc. Kateřina Dorúšková
Blanka Dostálová
Mgr. Agata Drongová
Ing. Josef Jaroš, Ph.D.
MUDr. Tomáš Jůza
MUDr. Michal Kýr, Ph.D.
Katarína Marečková
Mgr. Dominika Motyková
MUDr. Tomáš Rohan
Jan Zavadil

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT