Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 12. 2018 17:16:36
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 2190276
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Klinika dětské onkologie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Klinika dětské onkologie

Korespondenční adresa:Černopolní 212/9, 662 63 Brno
Sídlo:Černopolní 212/9, 662 63 Brno, pavilon C
Černopolní 212/9, 662 63 Brno, pavilon B2
Telefon:532 234 755
Fax:532 234 614
E-mail:kodytkova.daniela@fnbrno.cz
WWW:http://www.fnbrno.cz/kdo

Přednosta kliniky
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum
MUDr. Michal Kýr, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Docenti:doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC
Odborní asistenti:MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
MUDr. Nina Dvořáčková
MUDr. Eva Hlaváčková
* MUDr. Lucia Janigová
MUDr. Tomáš Kepák
MUDr. Arpád Kerekes
MUDr. Michal Kýr, Ph.D.
MUDr. Pavel Mazánek
MUDr. Peter Múdry, Ph.D.
MUDr. Petr Müller, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Pavelka
* MUDr. Danica Zapletalová, Ph.D.
MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.
Asistenti:* MUDr. Hana Bernatíková
MUDr. Andrea Bobeková
MUDr. Dáša Černá
MUDr. Dominika Hricová
MUDr. Zdenka Křenová
MUDr. Tomáš Merta
* MUDr. Kristýna Polášková
MUDr. Barbara Tkáčiková
MUDr. Klára Vejmělková
Neučitelští pracovníci:Parwez Ahmad, M.Sc. (odborný pracovník - PhD student)
Bc. Lucie Faberová, MSc (administrativní pracovník)
Mgr. Natalia Anna Gabło (odborný pracovník - PhD student)
Mgr. Blanka Jančeková, Ph.D. (administrátor projektu)
prof. RNDr., Mgr. Marie Jarošová, CSc. (vědecký, výzkumný a vývojový pracovník)
Mgr. Jaroslav Juráček (odborný pracovník)
Giannoula Klement (odborný pracovník)
Ing. Daniela Kodytková, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Mária Krchniaková (odborný pracovník)
Jana Křivá (sekretář)
Mgr. Petra Macigová (odborný pracovník)
Mgr. Táňa Macháčková (odborný pracovník - PhD student)
Johana Marešová (laborant)
Hana Novotná (sekretář)
RNDr. Kamila Součková, Ph.D. (senior researcher)
Mgr. Marek Večeřa (odborný pracovník - PhD student)
Externí vyučující
MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
MUDr. Jiří Domanský
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
MUDr. Renata Heklová
MUDr. Petr Lokaj
MUDr. Ondřej Rohleder
Externí pracovníci
Eva Bučková
Bc. Ladislava Červinková
Renata Doležalová
Romana Drápalová
Pavlína Ďulová
Mgr. Aneta Krejčí
MUDr. Alexandra Martinčeková
Martina Mařádková, DiS.
Mgr. Martina Petlachová
PhDr. Ivana Plechatá
Mgr. Elleni Ponechal Michu
Martina Svobodová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.