Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 24. 10. 2018 8:25:14
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 1266769
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Ústav patologické fyziologie

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Ústav patologické fyziologie

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A18
Telefon:549 49 4302
Fax:549 49 4340
E-mail:vjezkov@med.muni.cz
WWW:http://www.med.muni.cz/patfyz/patfyzc.html

Přednostka ústavu
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Zástupkyně přednosty ústavu
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Profesoři:prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Docenti:doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Odborní asistenti:RNDr. Jan Balvan, Ph.D.
MUDr. Vendula Bartáková, Ph.D.
RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D.
RNDr. Michaela Fojtů, Ph.D.
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D.
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.
Mgr. Andrea Knight, Ph.D.
* Mgr. Jolana Lipková, Ph.D.
MUDr. Jan Máchal, Ph.D.
RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D.
Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat.
Asistenti:Mgr. Markéta Grulichová
RNDr. Monika Kratochvílová
MUDr. Jan Novák
Ing. Hana Polanská
Ing. Markéta Svobodová
Mgr. Petr Štěpka
Mgr. Lucie Štrublová
Neučitelští pracovníci:Dana Ambrozková (laborant)
Mgr. Ing. Jana Amrichová, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. Beáta Bednáriková (odborný pracovník)
Ing. Zuzana Bytešníková (odborný pracovník)
Mgr. Zuzana Fečková (laborant)
Mgr. Jana Fialová Kučerová, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. David Galuška (odborný pracovník)
Bc. Zita Goliášová (odborný pracovník)
Mgr. Jana Gregorová (odborný pracovník)
Mgr. Dana Honsová (odborný pracovník)
Mgr. Martin Hořák (odborný pracovník)
Mgr. Pavel Hruška (odborný pracovník)
* Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D. (odborný pracovník)
Jarmila Chrudimská (odborný pracovník)
Věra Ježková (sekretář)
Mgr. David Konečný (odborný pracovník)
Mgr. Jiří Kučera, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. et Mgr. Daniela Kuruczová (analytik)
Mgr. Šárka Lakomá (laborant)
Mgr. Peter Lenárt (odborný pracovník)
Iveta Mareschová (organizační referent)
Bc. David Novák (odborný pracovník)
Bc. Veronika Pavlačková (odborný pracovník)
* Mgr. Tereza Pavlová (odborný pracovník)
Mgr. Barbora Peltanová (odborný pracovník)
Mgr. Anna Pleskačová (odborný pracovník)
Helena Poláková (laborant)
Mgr. Martina Raudenská, Ph.D. (výzkumný pracovník)
Alžběta Ressnerová, MSc (odborný pracovník)
Mgr. Jan Schejbal, Ph.D. (odborný pracovník)
Mgr. et Mgr. Simona Slezáková (odborný pracovník)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (odborný pracovník)
Andrea Stejskalová (laborant)
Mgr. Jana Veverková (odborný pracovník)
Ing. Tomáš Vičar (odborný pracovník)
Mgr. Dávid Vrábel (odborný pracovník)
Mgr. Kateřina Vrchovecká (odborný pracovník)
Mgr. Petra Vychytilová, Ph.D. (odborný pracovník ve výzkumu)
Mgr. Martina Zapletalová (odborný pracovník)
Emeritní profesoři
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
Externí pracovníci
RNDr. Veronika Hajnová
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.
Joseph Lennon, BA, Ph.D.
Svatava Tschöplová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT