Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 22. 4. 2018 16:14:56
Garant obsahu:
Štěpánka Horníčková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 939
Přístupů: 1082836
Vytvořeno: 4. 8. 2010 10:18:34

Organizační struktura

Ústav psychologie a psychosomatiky

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
Ústav psychologie a psychosomatiky

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 126/3, 625 00 Brno, budova 1
Telefon:549 49 1371; 549 49 7106
Fax:549 49 7106
E-mail:vbrich@med.muni.cz
WWW:http://upp.med.muni.cz/

Přednosta ústavu (pověřen výkonem funkce)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Zástupce přednosty ústavu
PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Odborní asistenti:PhDr. Mgr. Milena Blažková
Mgr. Hana Jahnová
MUDr. Šárka Kárová, Ph.D.
PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Mgr. Ivana Rosi
PhDr. Jana Severová, CSc.
PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Asistenti:Mgr. Barbora Bednárová
Mgr. Terézia Knejzlíková
MUDr. Bc. Jan Lošák
Mgr. Petra Strádalová
Mgr. Pavel Strašák
MUDr. Rastislav Šumec
Neučitelští pracovníci:Vlasta Břicháčková (sekretář)
Externí vyučující
Mgr. Irena Komárková, Ph.D.
Mgr. Jana Míchalová
Externí pracovníci
Mgr. Petra Bučková

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT