Faculty of Medicine Masaryk University

 

Last update: 18. 10. 2018 4:00:59
Supervisor:
Štěpánka Horníčková
Complete information infoimage
Document ID: 1169
Visited: 1305751
Created: 5. 5. 2011 7:10:52

Clinics and Departments

Department of Optometry and Orthoptics

Department Position in the Structure

Masaryk University
Faculty of Medicine
Department of Optometry and Orthoptics

Postal address:Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno
Location:Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, Building K2
Phone:549 49 7683
Fax:549 49 3117
E-mail:hernikova@med.muni.cz
WWW:-

Department head
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Department vice-head
Mgr. Sylvie Petrová

List of contact information

Staff
Associate Professors:Assoc.Prof. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.
Assoc.Prof. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Assistant Professors:Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D.
Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D.
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Instructors:Mgr. Sylvie Petrová
Non-academic Staff:Lenka Herníková (secretary)
External Teachers
Assoc.Prof. Ing. Teodor Baláž, CSc.
MUDr. Magdaléna Bočková
MUDr. Miroslav Dostálek, Ph.D.
Mgr. Marcela Dostálková
PhDr. Hana Fraitová
MUDr. Lubomír Hanák, MBA
MUDr. Jitka Kianičková
Mgr. Marie Kodetová
Ing. Mlada Košťálová
Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.
MUDr. Petr Kus
Bc. Kateřina Malá
Ing. Jiří Michálek, CSc.
MUDr. Tomáš Mňuk
Bc. Eva Modlingerová
Bc. Libuše Nováková Knollová
Mgr. Renáta Papcunová
MUDr. Kristýna Smolíková
Jarmila Stehlíková
Mgr. Zuzana Štěrbová
Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D.
MUDr. Kristina Vodičková, Ph.D.

* Maternity/Parental leave


Complete Information at www.muni.cz.

 

We use cookies for the proper functioning of this site and its further improvement - more information. HIDE