Faculty of Medicine Masaryk University

 

Last update: 19. 2. 2019 23:16:19
Supervisor:
Tomáš Navrátil
Complete information infoimage
Document ID: 762
Visited: 37297
Created: 28. 4. 2009 15:29:57

Doctoral Study - Students and topics

Physiology and Pathological Physiology

Department of Pathological Physiology

Full-time form of study:

RNDr. Kristýna Nováková (UČO: 324041)
Topic of doctoral thesis: "Studium mikroRNA asociovaných s rozvojem a progresí vybraných solidních nádorů pomocí moderních biofyzikálních metod"
Supervisor: RNDr. Michal Masařík Ph.D.

Mgr. Lucie Válková (UČO: 324107)
Topic of doctoral thesis: "Hodnocení markerů proliferace a viability za patologických podmínek"
Supervisor: doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová Ph.D.

Mgr. et Mgr. Filip Zlámal (UČO: 78448)
Topic of doctoral thesis: "Entropie ve vztahu k iniciaci/průběhu stresové reakce a její souvislost s transgeneračním přenosem informace"
Supervisor: doc. MUDr. Julie Dobrovolná Ph.D.

Department of Physiology

Full-time form of study:

Ing. Jana Hrušková (UČO: 345402)
Topic of doctoral thesis: "Analýza objektů v ultrazvukových sekvencích kardiovaskulárního systému a její implementace do nových diagnostických postupů"
Supervisor: doc. MUDr. Julie Dobrovolná Ph.D.

MUDr. Tibor Stračina (UČO: 258823)
Topic of doctoral thesis: "Cardiovascular effects of antipsychotics with respect to various receptor systems"
Supervisor: prof. MUDr. Marie Nováková Ph.D.

 

We use cookies for the proper functioning of this site and its further improvement - more information. HIDE