Faculty of Medicine Masaryk University

 

Last update: 24. 1. 2019 2:31:49
Supervisor:
Tomáš Navrátil
Complete information infoimage
Document ID: 762
Visited: 37109
Created: 28. 4. 2009 15:29:57

Doctoral Study - Students and topics

Oncology

Comprehensive Cancer Care Department

Full-time form of study:

Mgr. Jaroslav Juráček (UČO: 258883)
Topic of doctoral thesis: "Study of circulating non-coding RNAs in urological malignancies"
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Slabý Ph.D.

Combined form of study (part-time study):

MUDr. Petr Krsička (UČO: 71699)
Topic of doctoral thesis: "Chirurgické výkony na spádových mízních uzlinách u pacientek s karcinomy prsu"
Supervisor: doc. MUDr. Oldřich Coufal Ph.D.

MUDr. Ján Podhorec (UČO: 141839)
Topic of doctoral thesis: "Úloha proteinu AGR2 a jeho regulace ve vztahu k zánětlivým procesům"
Supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek DrSc.

Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology

Full-time form of study:

Mgr. Renata Bezděková (UČO: 324025)
Topic of doctoral thesis: "Phenotypic analysis of circulating plasma cells frequency in monoclonal gammopathies"
Supervisor: Mgr. Lucie Říhová Ph.D.

Mgr. Kateřina Musilová (UČO: 324153)
Topic of doctoral thesis: "Analýza exprese a funkce microRNA v patogenezi lymfomů a leukémií"
Supervisor: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz Ph.D.

Mgr. Václav Šeda (UČO: 323515)
Topic of doctoral thesis: "Mechanismy (de)regulace BCR-signalizace u maligních B-lymfocytů"
Supervisor: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz Ph.D.

Combined form of study (part-time study):

Mgr. Eva Brhelová (UČO: 269405)
Topic of doctoral thesis: "Molecular typing of multidrug resistant bacteria causing infections in patients with hematological malignancies"
Supervisor: doc. Mgr. Martina Lengerová Ph.D.

Mgr. Zbyněk Čech (UČO: 15950)
Topic of doctoral thesis: "Význam mikroRNA v regulaci systému aktivátorů plazminogenu u pacientů s kolorektálním karcinomem"
Supervisor: prof. MUDr. Miroslav Penka CSc.

Department of Pediatric Oncology

Full-time form of study:

MUDr. Ondřej Rohleder (UČO: 214383)
Topic of doctoral thesis: "Metotrexát - pozdní následky léčby (neurotoxicita a postižení kognitivních funkcí)"
Supervisor: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D.

Department of Radiation Oncology

Full-time form of study:

MUDr. Vladimír Rak (UČO: 273054)
Topic of doctoral thesis: "4D radioterapie u nádorů prsu"
Supervisor: MUDr. Petr Burkoň Ph.D.

 

We use cookies for the proper functioning of this site and its further improvement - more information. HIDE