Faculty of Medicine Masaryk University

 

Last update: 20. 1. 2018 1:55:09
Supervisor:
Tomáš Navrátil
Complete information infoimage
Document ID: 762
Visited: 32583
Created: 28. 4. 2009 15:29:57

Doctoral Study - Students and topics

Oncology

Comprehensive Cancer Care Department

Full-time form of study:

Mgr. Jaroslav Juráček (UČO: 258883)
Topic of doctoral thesis: "Study of circulating non-coding RNAs in urological malignancies"
Supervisor: doc. MUDr. Marek Svoboda Ph.D.

Combined form of study (part-time study):

MUDr. Petr Krsička (UČO: 71699)
Topic of doctoral thesis: "Chirurgické výkony na spádových mízních uzlinách u pacientek s karcinomy prsu"
Supervisor: doc. MUDr. Oldřich Coufal Ph.D.

Mgr. Kateřina Pilátová (UČO: 133352)
Topic of doctoral thesis: "Systemic aspects of tumour angiogenesis: regulation and biomarkers"
Supervisor: doc. MUDr. Dalibor Valík Ph.D.

MUDr. Ján Podhorec (UČO: 141839)
Topic of doctoral thesis: "Úloha proteinu AGR2 a jeho regulace ve vztahu k zánětlivým procesům"
Supervisor: RNDr. Bořivoj Vojtěšek DrSc.

MUDr. Jana Zitterbartová (UČO: 51972)
Topic of doctoral thesis: "Pozdní následky radioterapie u dětí"
Supervisor: prof. MUDr. Pavel Šlampa CSc.

Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology

Full-time form of study:

Mgr. Renata Bezděková (UČO: 324025)
Topic of doctoral thesis: "Fenotypová analýza zastoupení a regenerace B buněčného kompartmentu u transplantovaných pacientů s mnohočetným myelomem"
Supervisor: Mgr. Lucie Říhová Ph.D.

Mgr. Kateřina Musilová (UČO: 324153)
Topic of doctoral thesis: "Analýza exprese a funkce microRNA v patogenezi lymfomů a leukémií"
Supervisor: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz Ph.D.

Mgr. Václav Šeda (UČO: 323515)
Topic of doctoral thesis: "Mechanismy (de)regulace BCR-signalizace u maligních B-lymfocytů"
Supervisor: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz Ph.D.

Combined form of study (part-time study):

Mgr. Eva Brhelová (UČO: 269405)
Topic of doctoral thesis: "Molecular typing of multidrug resistant bacteria causing infections in patients with hematological malignancies"
Supervisor: doc. Mgr. Martina Lengerová Ph.D.

Mgr. Zbyněk Čech (UČO: 15950)
Topic of doctoral thesis: "Význam mikroRNA v regulaci systému aktivátorů plazminogenu u pacientů s kolorektálním karcinomem"
Supervisor: prof. MUDr. Miroslav Penka CSc.

Department of Pediatric Oncology

Full-time form of study:

MUDr. Kristýna Melichárková (UČO: 258912)
Topic of doctoral thesis: "Současné možnosti a limitace personalizované medicíny v dětské onkologii"
Supervisor: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D.

MUDr. Ondřej Rohleder (UČO: 214383)
Topic of doctoral thesis: "Metotrexát - pozdní následky léčby (neurotoxicita a postižení kognitivních funkcí)"
Supervisor: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D.

Department of Radiation Oncology

Full-time form of study:

MUDr. Vladimír Rak (UČO: 273054)
Topic of doctoral thesis: "4D radioterapie u nádorů prsu"
Supervisor: MUDr. Petr Burkoň Ph.D.

Institute for Biostatistics and Analyses of the Faculty of Medicine

Combined form of study (part-time study):

RNDr. Ivana Ihnatová (UČO: 184415)
Topic of doctoral thesis: "Method development for pathway analysis of genomic data"
Supervisor: doc. RNDr. Ladislav Dušek Ph.D.

 

We use cookies for the proper functioning of this site and its further improvement - more information. HIDE