Faculty of Medicine Masaryk University

 

Last update: 24. 1. 2019 2:30:31
Supervisor:
Tomáš Navrátil
Complete information infoimage
Document ID: 762
Visited: 37108
Created: 28. 4. 2009 15:29:57

Doctoral Study - Students and topics

Internal Medicine

Department of Internal Medicine, Geriatrics and Practical Medicine

Full-time form of study:

MUDr. Tereza Effenbergerová (UČO: 259043)
Topic of doctoral thesis: "Specifické rysy deprese u starších nemocných"
Supervisor: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová CSc.

Second Department of Internal Medicine

Combined form of study (part-time study):

MUDr. Ondřej Kyselák (UČO: 175689)
Topic of doctoral thesis: "Efekt dlouhodobé terapie nemocných s familiární hypercholesterolémií z hlediska dosahování cílových hodnot LDL-cholesterolu, v závislosti na příčině onemocnění"
Supervisor: prof. MUDr. Vladimír Soška CSc.

MUDr. Jan Novák (UČO: 324158)
Topic of doctoral thesis: "Význam mikroRNA u vybraných kardiovaskulárních onemocnění"
Supervisor: prof. MUDr. Miroslav Souček CSc.

 

We use cookies for the proper functioning of this site and its further improvement - more information. HIDE