Faculty of Medicine Masaryk University

 

Last update: 22. 7. 2018 5:08:05
Supervisor:
Tomáš Navrátil
Complete information infoimage
Document ID: 762
Visited: 34944
Created: 28. 4. 2009 15:29:57

Doctoral Study - Students and topics

Internal Medicine

Department of Infectious Diseases

Combined form of study (part-time study):

MUDr. Matúš Mihalčin (UČO: 177011)
Topic of doctoral thesis: "Rozdíly v průběhu a závažnosti hepatitidy E autochtonní a importované"
Supervisor: prof. MUDr. Petr Husa CSc.

Department of Internal Medicine, Geriatrics and Practical Medicine

Full-time form of study:

MUDr. Tereza Effenbergerová (UČO: 259043)
Topic of doctoral thesis: "Specifické rysy deprese u starších nemocných"
Supervisor: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová CSc.

First Department of Internal Medicine - Cardioangiology

Combined form of study (part-time study):

MUDr. Filip Souček (UČO: 142096)
Topic of doctoral thesis: "Vliv terapie statinem na množství epikardiálního tuku u kardiovaskulárních onemocnění"
Supervisor: MUDr. Tomáš Kára Ph.D.

Second Department of Internal Medicine

Combined form of study (part-time study):

MUDr. Ondřej Kyselák (UČO: 175689)
Topic of doctoral thesis: "Efekt dlouhodobé terapie nemocných s familiární hypercholesterolémií z hlediska dosahování cílových hodnot LDL-cholesterolu, v závislosti na příčině onemocnění"
Supervisor: prof. MUDr. Vladimír Soška CSc.

MUDr. Jan Novák (UČO: 324158)
Topic of doctoral thesis: "Význam mikroRNA u vybraných kardiovaskulárních onemocnění"
Supervisor: prof. MUDr. Miroslav Souček CSc.

 

We use cookies for the proper functioning of this site and its further improvement - more information. HIDE