Faculty of Medicine Masaryk University

 

Last update: 20. 1. 2018 13:50:06
Supervisor:
Tomáš Navrátil
Complete information infoimage
Document ID: 762
Visited: 32598
Created: 28. 4. 2009 15:29:57

Doctoral Study - Students and topics

Internal Medicine

Department of Infectious Diseases

Combined form of study (part-time study):

MUDr. Matúš Mihalčin (UČO: 177011)
Topic of doctoral thesis: "Rozdíly v průběhu a závažnosti hepatitidy E autochtonní a importované"
Supervisor: prof. MUDr. Petr Husa CSc.

Department of Internal Gastroenterology

Combined form of study (part-time study):

MUDr. Lenka Kučerová (UČO: 214595)
Topic of doctoral thesis: "Kostní změny při chronicky aktivním průběhu IBD"
Supervisor: MUDr. Hana Dujsíková Ph.D.

Department of Internal Medicine, Geriatrics and Practical Medicine

Full-time form of study:

MUDr. Tereza Effenbergerová (UČO: 259043)
Topic of doctoral thesis: "Specifické rysy deprese u starších nemocných"
Supervisor: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová CSc.

First Department of Internal Medicine - Cardioangiology

Combined form of study (part-time study):

MUDr. Filip Souček (UČO: 142096)
Topic of doctoral thesis: "Autonomní regulace krevního oběhu u pacientů se spánkovou apnoí a onemocněním kardiovaskulárního systému"
Supervisor: MUDr. Tomáš Kára Ph.D.

Second Department of Internal Medicine

Combined form of study (part-time study):

MUDr. Ondřej Kyselák (UČO: 175689)
Topic of doctoral thesis: "Efekt dlouhodobé terapie nemocných s familiární hypercholesterolémií z hlediska dosahování cílových hodnot LDL-cholesterolu, v závislosti na příčině onemocnění"
Supervisor: prof. MUDr. Vladimír Soška CSc.

MUDr. Jan Novák (UČO: 324158)
Topic of doctoral thesis: "Význam mikroRNA u vybraných kardiovaskulárních onemocnění"
Supervisor: prof. MUDr. Miroslav Souček CSc.

 

We use cookies for the proper functioning of this site and its further improvement - more information. HIDE