Faculty of Medicine Masaryk University

 

Last update: 21. 1. 2019 13:52:30
Supervisor:
Tomáš Navrátil
Complete information infoimage
Document ID: 762
Visited: 37100
Created: 28. 4. 2009 15:29:57

Doctoral Study - Students and topics

Cardiology

Department of Internal Cardiology Medicine

Full-time form of study:

MUDr. Kateřina Gončarová (UČO: 243846)
Topic of doctoral thesis: "Prevalence spánkové apnoe u pacientů s arytmiemi"
Supervisor: doc. MUDr. Ondřej Ludka Ph.D.

Combined form of study (part-time study):

Mgr. Ladislav Baťalík (UČO: 114757)
Topic of doctoral thesis: "Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po akutní koronární příhodě"
Supervisor: prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc.

MUDr. Eva Ganovská (UČO: 396599)
Topic of doctoral thesis: "Application of natriuretic peptides in heart failure and myocardial infarction"
Supervisor: prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc.

MUDr. Mária Holická (UČO: 141585)
Topic of doctoral thesis: "Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění u starších pacientů"
Supervisor: prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc.

MUDr. Marie Miklíková (UČO: 177241)
Topic of doctoral thesis: "Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných s akutním srdečním selháním"
Supervisor: doc. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica Ph.D.

MUDr. Jakub Rychlík (UČO: 214408)
Topic of doctoral thesis: "Analysis of coronary interventions and comparison of specific differences between femoral and radial access"
Supervisor: MUDr. Milan Sepši Ph.D.

First Department of Internal Medicine - Cardioangiology

Full-time form of study:

MUDr. Karel Lábr (UČO: 142230)
Topic of doctoral thesis: "Pharmacotherapy and humoral activation in chronic heart failure"
Supervisor: prof. MUDr. Lenka Špinarová Ph.D., FESC

MUDr. Dalibor Mlejnek (UČO: 259095)
Topic of doctoral thesis: "Vývoj echokardiografických parametrů u pacientů s nově diagnostikovanou dilatační kardiomyopatií"
Supervisor: doc. MUDr. Jan Krejčí Ph.D.

MUDr. Tatiana Štípalová (UČO: 177418)
Topic of doctoral thesis: "Využítí magnetické rezonance v arytmologii"
Supervisor: doc. MUDr. Roman Panovský Ph.D.

Combined form of study (part-time study):

Ing. Tomáš Kulík (UČO: 273071)
Topic of doctoral thesis: "Spektrální analýza intrakardiálních elektrokardiografických signálů v invazivní diagnostice srdečních arytmií."
Supervisor: MUDr. Zdeněk Stárek Ph.D.

MUDr. Viktor Růžička (UČO: 258746)
Topic of doctoral thesis: "Zvýšení troponinu u pacientů na interním oddělení"
Supervisor: MUDr. Ota Hlinomaz CSc.

 

We use cookies for the proper functioning of this site and its further improvement - more information. HIDE