Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 5. 2018 22:49:58
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1008
Přístupů: 281505
Vytvořeno: 8. 11. 2010 11:07:40

Zprávy a události

Detail akce

26. - 28. 4. 2017

XLI. Brněnské onkologické dny a XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno pořádá pod záštitou děkana LF MU prof. MUDr. Jiřího Mayera,CSc.největší celostátní odbornou akci, která zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou
XLI. Brněnské onkologické dny (BOD)
a
XXXI. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky (KNZP)
kdy: 26.-28. dubna 2017
kde:v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“brněnského výstaviště (Veletrhy Brno, a.s.).
V roce 2016 se akce zúčastnilo 1800 účastníků a v rámci obou konferencí bylo prezentováno 380 sdělení.
Program: Mimo tradiční přednáškové sekce z volných sdělení, bude v letošním roce realizováno 13 edukačních bloků pro lékaře a 9 pro nelékařské zdravotnické pracovníky, řada workshopů a setkání pracovních skupin a výborů. Vzdělávací část pro praktické lékaře se opět zaměří na problematiku onkologické prevence a na řešení komplikací u onkologicky nemocných. Programová pestrost a kvalita patří k tradičním charakteristikám odborné části BOD a KNZP, kompletní program naleznete na internetové stránce konferencí www.onkologickedny.cz
garance:
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu předseda organizačního výboru BOD
PhDr. Jana Kocourková, MBA
předsedkyně organizačního výboru KNZP
Vyřizuje: Radka Babáková, e.mail: bod@mou.cz / tel. 54313 – 4231

Místo konání

Kongresové centrum pavilon „E, Veletrhy Brno

Další informace, fotografie nebo videa k události

Informace

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT