Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 23. 4. 2018 15:10:00
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1008
Přístupů: 276027
Vytvořeno: 8. 11. 2010 11:07:40

Aktuality

Detail akce

23. 6. 2017

Výživa, potraviny a zdraví 2017 Brno

Lékařská fakulta MU, Brno,Agronomická fakulta MENDELU v Brně,Chemická fakulta VUT v Brně a SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s.

pořádají
IX. studentskou konferenci
VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2017 BRNO

kdy:23. června 2017
kde:Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU, Brno Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Organizační pokyny:
1) Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.
2) Délka jednoho sdělení je 15 min.
3) Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská) a jména školitele zašlou Zájemci na adresu:
Lékařská fakulta MU MVDr. Halina Matějová Ústav ochrany a podpory zdraví Kamenice 753/5, 625 00 Brno e-mail: hmatej@med.muni.cz
4) Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 21.6. 2017.
5) Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.
6) Začátek konference v 10.00 hod. (prezence 9.30 -10.00)
7) Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží publikaci Výživa a potraviny pro zdraví, potvrzení o účasti na vědecké konferenci a volný vstup na odborné akce pořádané SPV v roce 2017.
8) Vstup na konferenci je volný. Přihlášky k pasivní účasti je třeba zaslat na výše uvedenou adresu nejpozději do 22. 6. 2017.

Odborní garanti konference:
Prof. MUDr. Zuzana Derflerová - Brázdová, DrSc. - Lékařská fakulta, Ústav ochrany podpory zdraví, MU Brno
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. - Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin, MENDELU v Brně
RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D. - Chemická fakulta, Ústav chemie potravin a biotechnologií, VUT v Brně

Servisní organizace výživa servis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel.: 267 311 280, fax: 271 732 669 e-mail: vyziva.spv@volny.cz

Místo konání

Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU, Brno Kamenice 753/5, 625 00 Brno

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT