Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 24. 4. 2018 16:12:19
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1008
Přístupů: 276262
Vytvořeno: 8. 11. 2010 11:07:40

Aktuality

Detail akce

11. 11. 2017

Dekubity – Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

DEKUBITY - SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobé nemocné pacienty

Hlavní organizátor: Česká společnost pro léčbu rány (CSLR), Česká asociace sester (CAS)
Spolupořadatelé a odborné zajištení:
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Evropský poradní panel pro otázky dekubitu (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP)
Evropská společnost pro léčbu ran (European wound management association, EWMA)
Datum konání: 11. 11. 2017
Místo konání: Hotel Myslivna, Brno
Čas konání: 9.00-18.00
Odborný garant: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
V rámci tohoto sympozia se uskuteční 5. Kulatý stůl s názvem "Systém prevence,
monitorování a léčby dekubitu v České republice", který proběhne pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky a s odbornou garancí Mgr. Alice Strnadové, MBA, hlavní sestry ČR a ředitelky odboru ošetrovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví ČR.
Zvaní zahraniční řečníci:
Prof. Zena Moore (Irsko)
Prof. Amit Gefen (Izrael)
Prof. Paulo Alves (Portugalsko)
Prezentace zahraničních účastníků budou simultánně tlumočeny. Konferenční sborník bude publikován v odborném periodiku indexovaném v databázích Web of Science a Scopus.
Konferenční poplatek: 550 Kc
Pro registrované členy CSLR a CAS: 500 Kc
Registrujte se prosím on-line na http://shnu.uzis.cz/index.php?pg=home--registrace

Místo konání

Hotel Myslivna, Brno

Další informace, fotografie nebo videa k události

Informace