Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 5. 2018 22:51:48
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1008
Přístupů: 281526
Vytvořeno: 8. 11. 2010 11:07:40

Zprávy a události

Detail akce

15. - 19. 1. 2018

Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

CERTIFIKOVANÝ KURZ MZČR PŘI KATEDŘE OŠETŘOVATELSTVÍ LF MU

Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Kurz je určen pro Všeobecné sestry a Porodní asistentky, které obdržely Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle § 66 zákona č. 96/2004 Sb.
Sestry-mentorky budou připraveny:
•k vedení zaměstnanců v rámci adaptačního procesu
•k vedení odborné praxe studentů
Postprojektový kurz v rámci doby udržitelnosti projektu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost: Zvyšování kvality praktické výuky v ošetřovatelství CZ1.07/2.2.00/15.0214
Kurz je hrazen účastníkem. Zahájení: leden 2018
Celkový počet hodin kurzu je 100 hodin při délce studia min. 6 měsíců.
Výuka probíhá v posluchárně Katedry ošetřovatelství a na specializovaných odděleních FN Brno. Certifikát je vydán na základě úspěšného absolvování celého kurzu. Absolvent kurzu získá 60 kreditů v rámci celoživotního vzdělávání.
Přihlásit do kurzu se můžete prostřednictvím Obchodního centra LF MU; http://is.muni.cz/obchod. K přihlášce musíte přiložit úředně ověřenou kopii Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a potvrzení od
zaměstnavatele o tříleté praxi. Tyto dokumenty a případné dotazy směrujte na e-mail: tpolzer@med.muni.cz nebo Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství, Bc. Polzer, Kamenice 3, 625 00 Brno.
Kurz bude zahájen v lednu 2018, teoretická výuka proběhne od 15. 1. do 19. 1. 2018 a od 18. 6. do 22. 6. 2018.
Praktická výuka proběhne září - listopad 2018.
Celková cena kurzu: 7.600,-Kč.
Program:
Teorie ošetřovatelství – repetitorium ošetřovatelství
4 hod. přednášek
Vybrané kapitoly z pedagogiky, andragogiky a obecné didaktiky
14 hod. přednášek, 2 hod. cvičení
Pedagogická psychologie
6 hod. přednášek, 4 hod. cvičení
Didaktika ošetřovatelské a odb. praxe
9 hod. přednášek, 21 hod. cvičení
Odborná praxe
40 hod. pedagogické praxe ve FN Brno

Místo konání

Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství, Kamenice 3, Brno

Další informace, fotografie nebo videa k události

Informace