Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 6. 2018 19:08:23
Garant obsahu:
Marián Kišš
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1008
Přístupů: 285394
Vytvořeno: 8. 11. 2010 11:07:40

Zprávy a události

Detail akce

22. 6. 2018

X. studentská konference Výživa, potraviny a zdraví 2018

SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, z. s.
a její servisní organizace výživaservis s.r.o.
120 00 Praha 2, Slezská 32, tel.: 267 311 280, fax: 271 732 669
e-mail: info@vyzivaspol.cz

Lékařská fakulta MU, Brno,Agronomická fakulta MENDELU v Brně,Chemická fakulta VUT v Brně
pořádají X. studentskou konferenci

VÝŽIVA, POTRAVINY A ZDRAVÍ 2018

kdy: 22.6.2018
kde: Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU,Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.

Délka jednoho sdělení je 15 min.

Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu:
Lékařská fakulta MU
MVDr. Halina Matějová
Ústav ochrany a podpory zdraví
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
e-mail: hmatej@med.muni.cz

Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 20. 6. 2018.

Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.

Začátek konference v 10.00 hod. (prezence 9.30 -10.00)

Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží publikaci Výživa a potraviny pro zdraví, potvrzení o účasti na vědecké konferenci a volný vstup na odborné akce pořádané SPV v roce 2019.

Vstup na konferenci je volný. Přihlášky k pasivní účasti je třeba zaslat na výše uvedenou adresu nejpozději do 21. 6. 2018.

Odborní garanti konference:
Prof. MUDr. Zuzana Derflerová – Brázdová, DrSc. – Lékařská fakulta, Ústav ochrany podpory zdraví, MU Brno
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. – Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin, MENDELU v Brně
RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D. - Chemická fakulta, Ústav chemie potravin a biotechnologií, VUT v Brně

Místo konání

Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU,Kamenice 753/5, 625 00 Brno

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT