Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 22. 4. 2019 7:13:19
Garant obsahu:
Marián Kišš
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1008
Přístupů: 340340
Vytvořeno: 8. 11. 2010 11:07:40

Zprávy a události

Detail akce

6. 9. 2018

Vyjádření děkana Martina Bareše k rozhodnutí vlády o navýšení financí pro lékařské fakulty

Vláda České republiky dne 4. září 2018 schválila Dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult ČR na období 2019-2029. Jedná se o významný systémový krok v řešení nedostatku lékařů v České republice.

Toto vládní opatření reaguje na dlouhodobý a prohlubující se nedostatek lékařů v České republice, a to nejen v terénní a klinické praxi, ale také mezi pedagogy, kteří vzdělávají budoucí lékaře na veřejných vysokých školách.

V rámci připravených opatření bude umožněn nárůst počtu přijímaných studentů ve studijním programu Všeobecné lékařství od akademického roku 2019/2020 o 15 %. Rozpočet tak bude pro tento účel nejpozději od roku 2019 každoročně po dobu šesti let navyšován o 700 milionů korun. Předpokládané náklady na celou navrhovanou dobu naplňování uvedených opatření jsou ve výši téměř 7 miliard korun.

Více k tématu zde:
Vláda schválila více peněz pro lékařské fakulty i aktualizaci plánu na pomoc strukturálně postiženým krajům [www.vlada.cz]
Počty mediků mohou růst, vláda rozhodla o 6,8 mld. pro fakulty [www.ceskenoviny.cz]

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. poskytl k rozhodnutí vlády následující vyjádření:
„Schválený vládní program na podporu lékařských fakult považuji za první a důležitý krok k nápravě dlouhodobě podfinancovaných lékařských fakult v ČR. Celková částka je vůči státnímu rozpočtu malá, ovšem vůči rozpočtům fakult – kde bude směrována k důstojnějším platům vyučujících – významná.

K navýšení počtu přijatých uchazečů studijního programu všeobecného lékařství o 15 % dojde od akademického roku 2019/2020 a při významném převisu poptávky po studiu se neobávám snížení kvality studentů – našich budoucích lékařů.

Rád bych zdůraznil, že po navýšení financování lékařských fakult v ČR musí následovat další nezbytná systémová opatření, která jdou za rámec kompetencí fakult: tedy motivace absolventů lékařských fakult nastupovat do českých, moravských a slezských nemocnic, těch větších i těch místních, dále racionální pokrytí všech potřebných odborností (od chirurgických přes interní, po pediatry či praktické lékaře), nebo úzká spolupráce s fakultními a dalšími nemocnicemi. V tomto ohledu bude do budoucna nezbytná spolupráce mezi rezorty školství a zdravotnictví.

Navýšení financí pro lékařské fakulty považuji za strategickou záležitost pro českou společnost a české občany. Velmi mě těší, že iniciativa Asociace děkanů lékařských fakult ČR v této věci velmi napomohla nalezení všeobecně prospěšného řešení. Rozhodnutí vlády je výsledkem dlouhodobé práce a dlouhodobého vyjednávání; v této souvislosti bych chtěl velmi poděkovat především oběma ministrům – Robertu Plagovi a Adamu Vojtěchovi za jejich odpovědný a konstruktivní přístup.“

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT