Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 16. 2. 2019 19:44:38
Garant obsahu:
Marián Kišš
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1008
Přístupů: 325486
Vytvořeno: 8. 11. 2010 11:07:40

Zprávy a události

Detail akce

září 2018

Lidé, zdravotnictví a právo

Na půdě Masarykovy univerzity ve dnech 13. a 14. 9. 2018 proběhl již 8. ročník konference "Lidé, zdravotnictví a právo". Organizátoři – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR spolu s Masarykovou univerzitou – pozvali řadu odborníků z oblastí zdravotnického práva a veřejného zdravotního pojištění. Přednášející právníci, lékaři či ekonomové se věnovali aktuálním otázkám z akademického hlediska i zdravotnické praxe. 

Konference proběhla v Univerzitním kampusu Bohunice a účastníci se mohli seznámit s novinkami v úhradách a zdravotním pojištění pro rok 2018. Jednotlivé bloky se dále věnovaly otázkám hodnocení kvality ve zdravotnictví, zdravotnickému výzkumu, inovativní medicíně, experimentální léčbě a péči o psychicky nemocné pacienty.
 
Účastníci z řad Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) či spolupracujících pracovišť se na konferenci věnovali následujícím tématům: 
 
Sledování kvality zdravotní péče na celostátní úrovni
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. - ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, vedoucí institutu biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta MU

Zajištění kvality a bezpečí zdravotních služeb jako právní povinnost poskytovatele
JUDr. Alena Tobiášová, MBA - náměstkyně pro organizační, právní věci a personalistiku Fakultní nemocnice Brno

Aktuální potřeba reformy psychiatrické péče
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. - proděkan pro vědu a studium Lékařské fakulty MU

Financování experimentální a inovativní léčby z veřejných a soukromých zdrojů
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. - Centrum zdravotnického práva při Lékařské fakultě MU

Realizace klinických studií v ČR
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. - primářka oddělení klinických hodnocení, Masarykův onkologický ústav

 
   
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT