Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 16. 2. 2019 19:46:28
Garant obsahu:
Marián Kišš
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1008
Přístupů: 325490
Vytvořeno: 8. 11. 2010 11:07:40

Zprávy a události

Detail akce

září 2018

Tisková konference na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity k navyšování počtu studentů medicíny

Dne 17. září 2018 na Děkanátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) proběhla tisková konference k navyšování počtu studentů medicíny a k záměru nového stipendijního programu.

Na tiskové konferenci vystoupili Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity, Martin Bareš, děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, a Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Představitelé univerzity podrobněji informovali o plánovaném navýšení počtu studentů LF MU od akademického roku 2019/20, a to v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o dlouhodobém navýšení finančních prostředků pro lékařské fakulty veřejných vysokých škol. Pohovořili také o dalších nezbytných systémových opatřeních, která by měla motivovat budoucí lékaře k práci v regionálních nemocnicích. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky L. Dušek prezentoval nejnovější data týkající se vývoje počtu lékařů jak v celé republice, tak na území jižní Moravy.

Děkan Martin Bareš informoval, že LF MU začne od akademického roku 2019/2020 přijímat desítky studentů navíc do studijního programu Všeobecné lékařství. Do přijímacího řízení, ve kterém fakulta zvýší počet přijatých zhruba o 15 procent oproti současným více než 300 ročně, se budou moci uchazeči hlásit už od 1. listopadu 2018. Navýšení počtu studentů je výsledkem vyjednávání vedení lékařských fakult s vládou. Jejich děkani usilovali o navýšení financí na výuku budoucích lékařů ze státního rozpočtu s cílem zvrátit nepříznivý demografický vývoj. Průměrný věk lékařů v České republice je totiž 48 let a má se dále zvyšovat.

Rektor Mikuláš Bek uvedl, že „Masarykova univerzita chápe navýšení počtu studentů medicíny, na jehož financování se dohodla ministerstva školství a zdravotnictví, jako první krok k řešení nepříznivé personální situace ve zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že situace je regionálně velmi diferencovaná, považuje univerzita za žádoucí doplnit ministerský návrh o aktivní podporu příchodu budoucích lékařů do regionů, kde nejvíce chybí. Proto navrhuje zřízení zvláštního stipendijního fondu spravovaného ministerstvem zdravotnictví, do nějž by mohly přispívat obce, kraje i soukromé subjekty, které mají zájem o kvalitní lékařskou péči v místě.“

Studenti, kteří by se o toto stipendium přihlásili, by po absolvování studia měli po dobu pěti let působit v lokalitě, k níž by se zavázali. Výběr lokalit a specializací by byl ovlivňován ministerstvem zdravotnictví. „Stipendium by zároveň otevřelo cestu ke studiu medicíny i nadaným studentům, jimž sociální a ekonomická situace brání v časově náročném studium,“ upřesnil rektor.

Na to, že samotné navýšení financování lékařských fakult nemusí k nápravě současného stavu stačit, upozornil i děkan LF MU Martin Bareš. „Musí následovat další systémová opatření, která jdou za rámec kompetencí fakult: tedy motivace absolventů nastupovat do českých, moravských a slezských nemocnic, těch větších i těch místních, dále racionální pokrytí všech potřebných odborností – od chirurgických přes interní, po pediatry či praktické lékaře, nebo úzká spolupráce s fakultními a dalšími nemocnicemi,“ zdůraznil.

I proto LF MU významně rozšířila kapacitu pro praktické stáže studentů v osmi partnerských krajských a regionálních zdravotnických zařízeních. Ta doplní a rozšíří tradiční praxe na společných pracovištích s Fakultní nemocnicí Brno, Fakultní nemocnicí u sv. Anny, Masarykovým onkologickým ústavem a Úrazovou nemocnicí Brno. Kromě toho nyní přímo v areálu bohunického kampusu vyrůstá nejmodernější simulační pracoviště pro výuku budoucích lékařů a dalších zdravotnických profesí, kde by první studenti měli získávat praktické zkušenosti od akademického roku 2020/2021.

Na riziko nedostatku lékařů v Česku v důsledku jejich stárnutí při současné zvýšené potřebě péče o pacienty s ohledem na prodlužující se věk obyvatelstva a jeho nemocnost upozorňují dlouhodobě nejen děkani lékařských fakult, ale též odborná veřejnost. „Situace v Jihomoravském kraji se neliší od celého Česka. I zde populace lékařů rychle stárne a po roce 2025 bude až třetina péče zajišťována lékaři v důchodovém věku,“ uvedl Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Jen loni klesl v kraji počet ordinací praktického lékaře pro dospělé o 35 a ordinací pro mládež a dorost o 14.

Příspěvek České televize Události v regionech. 

     
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT