Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 24. 4. 2019 9:05:39
Garant obsahu:
Marián Kišš
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1008
Přístupů: 340965
Vytvořeno: 8. 11. 2010 11:07:40

Zprávy a události

Detail akce

říjen 2018

Úspěšná reprezentace Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na soutěži Angelini University Award!

Možnosti boje proti antibiotické rezistenci byly hlavním tématem prvního ročníku soutěže Angelini University Award! vyhlášené Angelini Pharma ČR pro studenty vysokých škol v ČR. Cílem bylo podpořit v praxi využitelné produkty nebo služby, které řeší rostoucí problém antibiotické rezistence.

Do soutěže se v prosinci 2017 přihlásilo celkem 82 studentů ve 32 týmech. V březnu 2018 obdržela odborná porota od každého týmu návrh projektu v rozsahu 50 stran a vybrala 15 semifinálových projektů. Jejich autoři dostali prostor svůj projekt obhájit dne 12. června 2018 ve tříminutové prezentaci v prostorách Impact Hub Brno. Z těchto projektů bylo odbornou porotou vybráno finálových „top 5“, jejichž autoři měli dalších 7 minut na to, aby získali podporu publika a zbývajících zástupců soutěžních týmů, kteří rozhodovali o vítězi celé soutěže.

Jako zástupce Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se soutěže zúčastnil Mgr. Matěj Bezdíček s projektem Rychlá typizace multirezistentních bakterií jako nástroj prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí, garantem projektu byla Doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.

Díky vysoce kreativnímu pojetí prezentací a originálnímu řešení závažné problematiky antibiotické rezistence se týmu zastupujícímu LF MU podařilo získat první místo spojené s finanční odměnou. Na druhém místě se umístil projekt studentů VŠCHT, ČVUT a ČZU, který představil mobilní aplikaci Appbiotics, která má pomoct pacientům i veřejnosti k efektivnějšímu užívání antibiotik a lepšímu přehledu pacientů a veřejnosti o této problematice.

Děkan Martin Bareš dne 25. září 2018 pozval Mgr. Bezdíčka a doc. Lengerovou k osobnímu setkání, aby jim poděkoval za výbornou reprezentaci fakulty a pohovořil s nimi o jejich úspěchu a další práci.

Úspěšná reprezentace Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na soutěži Angelini University Award!

Úspěšná reprezentace Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na soutěži Angelini University Award!

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT