Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 24. 4. 2019 9:02:38
Garant obsahu:
Marián Kišš
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1008
Přístupů: 340960
Vytvořeno: 8. 11. 2010 11:07:40

Zprávy a události

Detail akce

listopad 2018

XVI. výroční kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP

Ve dnech 14. - 16. 10. 2018 se v brněnském hotelu Marriott uskutečnil XVI. výroční kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP a Slovenské spondylochirurgické společnosti SLS, kterého se na úvod zúčastnil děkan LF MU prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., pod jehož záštitou se akce konala.
 
Hostitel kongresu, Ortopedická klinika LF MU a FN Brno, se úspěšně prezentovala 20 přednáškami v lékařské a sesterské sekci. Účastníci kongresu diskutovali aktuální problémy operací páteře, především v oblastech deformit páteře, spondylonkologie, jakož i traumatického a degenerativního postižení. Zajímavou součástí kongresu byl živý přenos přednášky jednoho z nejvýznamnějších světových spondylochirurgů prof. Lenkeho přímo z New Yorku.
 
Ortopedická klinika tímto kongresem také důstojně oslavila 40. výročí svého založení.
 
Součástí kongresu byla rovněž volba nového výkonného výboru České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP, jehož novým členem byl zvolen proděkan doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., prezident tohoto výročního kongresu. 
 
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT