Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 13. 12. 2018 11:02:14
Garant obsahu:
Marián Kišš
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1009
Přístupů: 267550
Vytvořeno: 8. 11. 2010 13:29:22

Kalendář akcí

Detail akce

5. 6. 2017

II. celostátní spondyloonkologické sympozium

Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno ve spolupráci s Klinikou komplexní onkologické péče LF MU a Masarykovým onkologickým ústavem
pořádá pod záštitou děkana LF MU prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc.

II. celostátní spondyloonkologické sympozium
NÁDORY A METASTATICKÉ ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE - DIAGNOSTIKA, ZOBRAZOVACÍ METODY,
KOMPLEXNÍ KONZERVATIVNÍ A CHIRURGICKÁ LÉČBA

kdy:5. června 2017
kde:Brno, hotel Marriott

Programový výbor:
MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Peter Grell, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav
MUDr. Radim Grosman
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Aleš Neumann, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Oddělení radiologie
MUDr. Marek Slávik
Klinika radiační onkologie LF MU a Masarykův onkologický ústav
MUDr. Miloš Holánek
Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav

Místo konání

Brno, hotel Marriott