Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 23. 4. 2019 9:04:33
Garant obsahu:
Marián Kišš
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1009
Přístupů: 285549
Vytvořeno: 8. 11. 2010 13:29:22

Kalendář akcí

Detail akce

9. - 10. 5. 2019

RANDE 2019: Konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a rep

Vážené dámy, vážení pánové,
jménem organizačního výboru si Vás dovolujeme pozvat na již VIII. ročník konference RANDE 2019, mezinárodního setkání příznivců na důkazech založených metod a postupů při ošetřování chronických ran a kožních defektů. Od našeho posledního setkání v roce 2017 uběhly bezmála dva roky, a my jsme rádi, že se s Vámi budeme moci opět podělit o novinky, které se v oblasti léčby ran udály. I přes zvyšování kvality péče s důrazem na její komplexnost je zřejmé, že potřeba vzájemných setkání za účelem výměny zkušeností odborníků různých specializací zapojených do léčby pacientů s ránou zůstává i nadále aktuální.

Díky zavádění nových technologií, materiálů a přístrojů do každodenní praxe nabývají pacienti s nehojící se ránou dojmu, že zahojení rány bude otázkou několika málo týdnů. Podobně zlepšování ekonomických ukazatelů českého hospodářství dává i odborné veřejnosti naději, že zlepšení chodu českého zdravotnictví bude možné dosáhnout v relativně krátkém časovém horizontu. Osobní zkušenost každého z nás ale bohužel říká, že oba procesy jsou velmi složité a postupují pomalu. Důležitou součástí léčby ran se stává vzájemná kooperace všech zúčastněných a longitudinální přístup. Očekávání i důvěra ve změny k lepšímu mají v životě člověka své nezastupitelné místo, a proto jsme jako motto letošní konference zvolili latinské přísloví „Dum spiro spero“, které platí jak pro pacienty, tak zdravotníky.

RANDE 2019 je konference otevřená všem zdravotnickým profesím, které mají k léčbě pacientů s nehojícími se ránami a chronickými defekty co říci. Cílem setkání je výměna zkušeností mezi odborníky v hojení ran, rozšíření možností edukace a prohloubení mezinárodní, mezioborové a meziprofesní spolupráce v oboru, který zasahuje do mnoha odvětví medicíny a úspěšně léčí projevy a důsledky nemocí, nad kterými mnozí zlámali hůl. Již samotná geografická poloha Třince v severovýchodním cípu České republiky nás pak přímo vybízí k tomu, abychom sdíleli své zkušenosti s kolegy z okolních států. V rámci konference se můžete těšit na interaktivní sympozia a edukační monotematické workshopy pro menší skupiny posluchačů a nově také na edukační workshopy pro osoby pečující o pacienty s nehojící se ránou.

Registraci přednášejících (nejpozději do 15. 3. 2019) i účastníků (od 1. 5. 2019)  najdete v odkazu. 


Kontakt pro odborný program:
MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
email: jan.stryja@atlas.cz

Kontakt pro vystavovatele, firmy a obecné dotazy:
konference@rande2019.cz
tel. 792 309 635

Konferenci RANDE 2019 pořádá společnost Salvatella s.r.o. a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity společně s webovým portálem www.hojeniran.cz, pod odbornou garancí České společnosti pro léčbu ran. Mediálními partnery konference jsou Medical Tribune a Nakladatelství GEUM.

Místo konání

Hotel Vitality a.s., Třinec – Vendryně čp. 1017, 739 94, www.hotelvitality.cz

Odpovědnost

Další informace, fotografie nebo videa k události

Informace

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT