Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 10. 2018 10:47:20
Garant obsahu:
Marián Kišš
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1020
Přístupů: 10004
Vytvořeno: 30. 1. 2017 8:26:24

Proč studovat na LF MU

O fakultě

Lékařská fakulta (LF) patří k prvním fakultám Masarykovy univerzity, které vznikly při jejím založení v roce 1919. V roce 2019 tak oslaví 100. výročí své existence.
V její struktuře je zahrnuto 16 teoretických ústavů, 50 klinik a 8 kateder. Výuka je předmětově orientovaná a má formu přednášek, praktických cvičení, seminářů i klinických stáží. Výuku předmětů zajišťují ústavy fakulty, klinická výuka se pak uskutečňuje v nemocnicích.
Praktické zkušenosti získávají studenti všech oborů v průběhu prázdninových praxí ve zdravotnických zařízeních.

Umístění pracovišť a podmínky pro studium
Univerzitní kampusTeoretické ústavy jsou od akademického roku 2010/2011 umístěny v nově vybudovaném Univerzitním kampusu Bohunice. Výuková pracoviště kampusu jsou vybavena prostornými a moderními učebnami, k dispozici jsou rovněž velké posluchárny s nejmodernější audiovizuální technikou. V areálu je několik počítačových učeben a mikroskopický sál pro výuku histologie, za zmínku stojí i špičkové vybavení Anatomického ústavu. Jeho součástí je rovněž Anatomické muzeum, v němž je vystaveno více než 600 exponátů, které slouží studentům při samostudiu. Kampus zahrnuje také další rozsáhlé zázemí. Prostor pro studium poskytuje velkoryse řešená Knihovna univerzitního kampusu (KUK) se studovnou, mnoha počítači připojenými na internet a možností vypůjčit si knihy prezenčně i absenčně. V centrální části kampusu se nachází bohatě zásobená prodejna knih.
Univerzitní kampusObčerstvit se můžete ve dvou bufetech, kde se v poledne vydává i teplé jídlo. Na kávu lze zajít do kavárny s krásným výhledem na Brno. Univerzitní kampus je spojen mostem s obchodním a stravovacím centrem Campus Square. Naleznete v něm studentskou menzu Academic restaurant a další obchůdky.
Velkou výhodou je také sousedství a propojení kampusu s Fakultní nemocnicí Brno, jednou z největších fakultních nemocnic v ČR. To umožňuje úzkou spolupráci mezi klinickými a teoretickými pracovišti.
Pro studijní obor Zubní lékařství byly vybudovány nové laboratoře v budově fakulty na Komenského náměstí v centru města. Nachází se zde výukové oddělení Preklinického zubního lékařství, Protetické technologie a Gnatologie zahrnující 7 výukových sálů, které umožňují diverzifikovat praktickou výuku studentů Zubního lékařství od prvního do čtvrtého ročníku.
Část odborné výuky v některých bakalářských oborech probíhá také v této budově, která je kompletně zrekonstruována a poskytuje komfortní zázemí.
Klinická výuka, která je typická převážně pro vyšší ročníky studia, se uskutečňuje ve Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici u svaté Anny. Studenti stážují též v Masarykově onkologickém ústavu a dalších brněnských nemocnicích. Fakulta se snaží, aby její posluchači přicházeli po dobu studia co nejvíce do styku s praktickou činností. Každoročně je přibližně čtyřiceti z nich nabízena možnost rozšířené výuky pediatrie, která probíhá především v Dětské nemocnici FN Brno. I v klinické výuce jsou zavedeny stáže a studenti vyšších ročníků mají možnost v průběhu semestru stážovat na klinice mimo fakultu.

Zahraniční kontakty
LF je školou vyhledávanou i zahraničními studenty, kteří mají možnost absolvovat studijní program Všeobecné lékařství nebo Zubní lékařství v anglickém jazyce. Rovněž čeští studenti mají příležitost účastnit se studijních pobytů v zahraničí. Počínaje druhým ročníkem mohou jeden až dva semestry studovat na zahraničních fakultách v rámci partnerských výměnných pobytů. V současnosti je k dispozici asi 130 míst na zahraničních fakultách. Na LF je velmi aktivní studentská organizace IFMSA (International Federation of Medical Students Association), která každoročně zprostředkuje prázdninové vědecké a klinické stáže desítkám studentů lékařství. Medici ze čtvrtých a pátých ročníků vyjíždějí na prázdninové praxe do Rakouska a Německa, organizované ve spolupráci s fakultou. Kromě toho si studenti mohou sjednat zahraniční pobyty individuálně. V řadě případů jim na ně fakulta přispívá ze stipendijního fondu, stejně jako na konference, jichž se účastní v rámci svých vědeckých aktivit.

Zapojení studentů do výzkumu
LF je významnou vědeckovýzkumnou institucí, jejíž zaměstnanci spolupracují na mnoha medicínských, biomedicínských a biologických, výzkumných projektech na nejvyšší úrovni. Také studenti se již od prvních ročníků mohou zapojit do výzkumných projektů a ve vyšších ročnících jsou vítáni při tzv. „fiškusování“ na klinikách. Každoročně se koná studentská vědecká konference. V areálu FN u svaté Anny se uskutečňuje spolupráce v rámci Mezinárodního centra klinického výzkumu Brno (International Clinical Research Center Brno – ICRC Brno). Tento multifunkční lékařský technologický park vytváří platformu, která umožnuje zapojení ČR do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. I díky němu vznikají v Brně špičkové pracovní příležitosti pro řadu absolventů LF.

Informační systém – fenomén Masarykovy univerzity (IS) je výjimečným nástrojem. Šetří čas, práci i tisíce papírových stran. Eviduje a zpracovává veškeré vaše studijní aktivity, informuje o všem důležitém a umožní vám spoustu věcí vyřešit několika kliknutími myší. V ISu si můžete registrovat předměty, získávat informace o průběhu svého studia nebo se přihlašovat na zkouškové termíny. Výhradně pomocí ISu můžete podávat žádosti o koleje a ubytovací stipendium.

Uplatnění absolventů
Všechny obory na LF jsou velmi zajímavé, zaměřené na praxi a žádané na trhu práce. Absolventi bakalářských a magisterských programů LF tak nemají problém s uplatněním v oborech, které vystudovali. Největší zájem je o absolventy Všeobecného a Zubního lékařství, velmi žádaní jsou též např. absolventi oborů Fyzioterapie či Všeobecná sestra. Mnoho absolventů magisterských studií pokračuje na fakultě v doktorských studijních oborech, kterých fakulta nabízí kolem třicítky. Někteří absolventi zůstávají na fakultě jako učitelé, nebo se věnují výzkumu.

Ohlasy studentů

Asi něco ztratím. Kolik ale získám
Rozhodnutí vybrat si pro vysokoškolská studia obor Všeobecné lékařství Lékařské fakulty MU pro mě nebylo úplně jednoduché a jednoznačné. I mé okolí se celkem divilo.Svá gymnaziální léta jsem totiž strávila kromě zodpovědné školní docházky ve velké míře i na atletickém stadionu, který mi umožnil propracovat se až na pozici juniorské reprezentantky ČR. Proto je, myslím, celkem pochopitelné, že jsem se při podávání přihlášky musela hodně zamýšlet nad tím, co ztratím, ale také co mám šanci díky studiu tohoto oboru získat. Po uplynutí prvního semestru je skóre poměrné jednoznačné. Učení má smysl

Co považuji za největší pozitivum studia na lékařské fakultě?
To, že cítím, jak prakticky vše, co se zde učím (i když toho není zrovna málo), má svůj smysl. Že každá informace je malinkým dílkem z mozaiky jednoho velkého umění – umění správně léčit. Že každý ten takřka nepatrný dílek může jednoho dne rozhodnout o životě či smrti.

Akademické prostředí není zase tak striktně akademické
Jednou z největších obav každého středoškoláka je, že při přechodu na vysokou školu bude hozen do vody a nikdo mu nepomůže. Byla jsem mile překvapena, jak vstřícní dotazům jsou přednášející učitelé a jak ochotní naši cvičící v praktikách. Z přístupu některých vyučujících je opravdu cítit, že jim záleží na tom, abychom dané problematice porozuměli. Fascinuje mě, jak široce vzdělanými lidmi naši přednášející jsou.

Muzeum, kosťárna, knihovna a laboratoře ruku v ruce
Studium by bylo o hodně náročnější a nudnější, kdybychom neměli k dispozici celou řadu výborných studijních materiálů, pomůcek a rovněž prostor, kde s nimi i bez nich můžeme dále růst. Pomoci by nám měl i Optimed - ojedinělý program vypracovaný speciálně na LF MU tak, aby jednotlivé vědomosti, znalosti a dovednosti byly propojeny nejen v rámci ročníků, ale navazovaly na sebe i v rámci předmětů a oborů.

6 let v nových prostorách kampusu
66 ústavů a klinik
98 let tradice
4900 studentů

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT