Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 31. 3. 2015 16:17:23
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1040
Přístupů: 29734
Vytvořeno: 29. 11. 2010 9:46:03

Současnost (od r. 2004)

Děkanem fakulty byl v letech 2003-2010 prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Toto období se do historie vepsalo mimořádným stavebním úsilím univerzity. Uskutečňoval se plán komplexní výstavby univerzitního kampusu, který má své počátky v samých začátcích vzniku univerzity v Brně, ale pro nedostatek vůle i peněz nebyl tehdy realizován. (Postavena byla pouze budova pro právnickou fakultu a budova soudního lékařství.)

Nový univerzitní kampus vznikal v letech 2001-2010, a to v několika etapách. Nejprve byl vybudován nový Anatomický ústav (2001) s pietním atriem a sochami O. Zoubka.. Poté byla přestavěna budova bývalého Medipa pro ústav biofyziky, histologie a embryologie a katedra ošetřovatelství. Koncepce Morfologického centra se bohužel nerealizovala.
Základní kámen k vlastnímu kampusu byl položen v listopadu 2004, je koncipován pro 5 000 studentů a 1 000 vysokoškolských pedagogů a výzkumných pracovníků a chodbou propojen s fakultní nemocnicí. První etapa Akademického výzkumného a výukového areálu končila 17. září 2007, nová pracoviště v ní našly ústavy Biologický (část), Biochemický a Patologické fyziologie, dále pak knihovna, informační centrum, studovny, multimediální pracoviště, prodejna knih, rychlá občerstvení a kavárna. Integrované laboratoře byly zprovozněny v září r. 2005. Druhá etapa skončila na jaře 2010, takže školní rok 2010/11 už zahajovala lékařská fakulta kompletně v budovách na Kamenici 3 a 5. V tomto období vznikly také čtyři další kliniky, dvě v Masarykově onkologickém ústavu (Klinika komplexní onkologické péče a Klinika nukleární medicíny), v Dětské nemocnici (Klinika dětské onkologie) a v Úrazové nemocnici Brno (Klinika traumatologie).
Fakulta má v současnosti 54 klinických pracovišť, 12 teoretických ústavů, 8 kateder nelékařských oborů, 5 odborných pracovišť a 1 oddělení cizích jazyků. Lékařská fakulta zaměstnává celkem 82 profesorů, 103 docentů, 370 odborných asistentů, 132 asistentů, 1 lektora, 3 vědecké,výzkumné a vývojové pracovníky a 146 zaměstnanců v administrativě (údaj je z r. 2014).

Děkanem fakulty je od roku 2010, již druhé funkční období, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. Lékařská fakulta MU jako pedagogické a vědeckovýzkumné zařízení dlouhodobě vykazuje rozsáhlou publikační činnost a má ambici být na předním místě mezi lékařskými fakultami v zemi. Fakulta se v současnosti vyznačuje výraznou vizí orientovanou ve svém vývoji na další umocnění prestižní pozice jako vysokoškolská mezinárodně srovnatelná výzkumná a vzdělávací instituce pro potřeby medicínských věd a praxe.