Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 8. 6. 2005 11:34:55
Garant obsahu:
Marie Nováková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1077
Přístupů: 3212
Vytvořeno: 8. 6. 2005 11:34:55

Zápis ze IV. schůzky Zahraniční komise LF, 11. 5. 2005

Přítomní členové Zahraniční komise: S. Bartáková, J. Lata, J. Michálek, M. Nováková, V. Šrámek, V. Woznicová.

Omluveni: Z. Kala, K. Kaňková, P. Piskač, M. Smrčka, P. Štourač, A. Šulcová, V. Unzeitig.

  1. Doc. Lata oznámil, že ve věci administrativní pracovnice pro ZK nebylo zatím dosaženo žádného pokroku. Doc. Lata bude v této věci znovu jednat s panem děkanem.
  2. Doc. Šrámek informoval o tom, že stáž studentky 6. ročníku LF MU na LF v Birminghamu proběhla úspěšně, studentka již pobyt ukončila. Ze strany Low Beer Foundation bylo uhrazeno slíbených 500 GBP, studentka si částečně náklady na cestu a pobyt hradila z vlastních zdrojů. ZK se shodla na tom, že do budoucna by možná bylo vhodné alespoň malou částkou tyto pobyty podpořit také ze strany LF MU. Doc.Šrámek na žádost protistrany poskytl 3 témata a sylabus k nim pro zájemce v Birminghamu (byla vyvěšena na tamějších www stránkách). Stáž maximálně dvou zájemců se uskuteční v průběhu července a srpna. ZK navrhuje uzavřít na tyto výměnné pobyty smlouvu na úrovni LF MU. V tomto smyslu bude osloven dr.Sparling z CZS. Zároveň se členové ZK domnívají, že by bylo vhodné napsat děkovný dopis paní Anně Low Beer. Doc. Šrámek připraví text dopisu a odešle k podpisu panu děkanovi LF MU.
  3. V uplynulých dnech byla LF MU vyzvána CZS, aby podala přehled a aktualizaci smluv LF se zahraničními organizacemi.
  4. Smlouva s LF ve Vídni je zatím v jednání, zdá se, že s pomalou odezvou z rakouské strany.
  5. V zápisu z KD se objevila zpráva, že prof. Dítě jednal na kolegiu děkana o možnosti uzavření smlouvy v rámci programu Erasmus mezi naší LF a LF ve Wroclavi. ZK již o tomto jednala (viz. minulý zápis). Členové ZK se domnívají, že budou-li se na KD projednávat záležitosti zahraničních vztahů LF, bylo by vhodné, aby byl přizván i předseda ZK, aby nedocházelo k jisté dvoukolejnosti v těchto záležitostech.
  6. Dr. Woznicová infomovala, že dne 10.5.2005 proběhla na CZS schůzka zaměřená na internacionalizaci MU. Ještě letos bude na jednotlivé fakulty MU rozdělena částka zhruba 1.6 milionu Kč na internacionalizaci. Peníze jsou určeny na nákup, příp. tvorbu učebních textů v cizích jazycích, na výuku cizích jazyků (angličtiny) u učitelů, apod. Doc. Lata projedná s panem děkanem, zda se má ZK v této záležitosti angažovat a na co by tyto prostředky měly být na LF vynaloženy.
  7. Doc. Michálek informoval o 6.RP. Zdá se, že systém vystavení vizitky pracoviště na internet funguje velmi dobře a daří se tak získávat cenné kontakty a spolupráce.

Další schůzka ZK bude ve středu 29.6.2005 v 13:30 hod na Fyziologickém ústavu LF.

V Brně 13. 5. 2005

Zapsala: M. Nováková

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT