Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 6. 4. 2005 14:35:52
Garant obsahu:
Marie Nováková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1078
Přístupů: 3291
Vytvořeno: 6. 4. 2005 14:35:52

Zápis z III. schůzky Zahraniční komise LF, 23. 3. 2005

Přítomní členové Zahraniční komise: S. Bartáková, Z. Kala, J. Lata, M. Nováková, P. Piskač, V. Unzeitig, V. Woznicová.

Omluveni: K. Kaňková, J. Michálek, M. Smrčka, P. Štourač, A. Šulcová.

  1. Dr. Woznicová jednala v záležitosti letních stáží studentů v nemocnici Erlabrunn, SRN (viz. minulé zápisy) následovně: německé straně byl odeslán dopis, ve kterém byly dojednány podrobnosti stáží. Následujícím krokem bude uzavření smlouvy mezi oběma institucemi (připraví nemocnice Erlabrunn a děkanát LF). Předpokládaný termín realizace - květen 2005. Již v období letních prázdnin se stáží zúčastní první studenti z LF MU.
  2. V záležitosti administrativních prací spojených se zahraničními aktivitami LF jednal předseda Zahraniční komise doc.Lata s panem děkanem. Pan děkan doc.Latu informoval, že předběžně vybral vhodnou pracovnici mezi zaměstnanci děkanátu LF a daná záležitost bude v dohledné době dořešena. Členové komise se shodli na tom, že pokud bude nová pracovnice ustanovena v době do příští schůzky ZK, bylo by vhodné ji na schůzku pozvat, aby se mohla seznámit s řešenou problematikou a jednotlivými členy komise, s kterými bude různé záležitosti projednávat.
  3. Doc.Lata informoval, že prof.Dítě osobně hovořil s děkanem LF ve Wroclavi a ten projevil velký zájem na uzavření bilaterální družební smlouvy mezi našimi fakultami. Dr.Woznicová upozornila, že smlouva v rámci programu Erasmus již existuje. Bylo dohodnuto, že dr.Woznicová požádá CZS MU o vyvolání oficiálních jednání s LF ve Wroclavi.
  4. Dalším zájemcem o spolupráci je LF v Drážďanech. Je možné, že by se tato instituce hodila jako zahraniční partnerská organizace pro program Leonardo. Bude projednáno na příští schůzce s doc.Smrčkou, který má program Leonardo v ZK na starosti.
  5. Dr.Woznicová informovala o nově uzavřených smlouvách v rámci programu Erasmus (Regensburg, Bochum, Bialystok, Katowice, Ljubljana, Dicle University Turecko). Informace je dostupná na www stránkách LF v sekci Zahraniční styky.
  6. Jednání s Lékařskou universitou ve Vídni momentálně vede CZS MU (dr. Sparling). Na CZS také 5.4. proběhne schůze komise pro internacionalizaci MU, kam dr.Woznicová dodá přehled zahraničních aktivit LF za rok 2004 a výhled na rok 2005 podle jednání ZK.

Další schůzka ZK bude ve středu 11. května 2005 v 13:30 hod na Fyziologickém ústavu LF.

V Brně 31.3.2005

Zapsala: M. Nováková

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT