Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 1. 2005 10:48:28
Garant obsahu:
Marie Nováková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1080
Přístupů: 3153
Vytvořeno: 20. 1. 2005 10:48:28

Zápis z I. schůzky Zahraniční komise LF, 19. 1. 2005

Přítomní členové Zahraniční komise: S. Bartáková, Z. Kala, J. Lata, J. Michálek, M. Nováková, P. Piskač, M. Smrčka, V. Unzeitig, V. Woznicová.

Omluveni: K. Kaňková, P. Štourač, A. Šulcová.

  1. WWW stránka Zahraniční komise: dr. Nováková informovala o tom, že od ledna 2005 bude místo ing. Gajdošíka mít na starosti webové stránky LF nový pracovník CVT, mgr. Z. Diviš. Nadále platí, že všichni členové komise mohou umístit na web relevantní informace buď přímo nebo přes dr. Novákovou.
  2. Doc. Michálek informoval na minulé schůzce o možnosti získat spolupráci v 6. rámcovém programu (na internetové stránce tohoto programu je možné umístit svoji "vizitku" či vizitku pracoviště s nabídkou na spolupráci nebo naopak spolupráci vyhledat). Bylo konstatováno, že se jedná o velmi dobrou možnost s velkým potenciálem. Doc. Michálek umístí tuto vizitku na web.
  3. Doc. Lata informoval o návštěvě manželky prof. Nováka z Dallasu v prosinci 2004. Dva kolegové, kteří byli vybráni na stáž do Dallasu pro letošní rok, stejně jako zástupci vedení LF, se s paní Novákovou setkali.
  4. Dr. Woznicová se dne 11.1.2005 zúčastnila na CZS pracovní schůzky pro pracovníky zahraničních oddělení jednotlivých fakult. Z této schůzky vyplývá, že CZS i nadále požaduje a do budoucna požadovat bude různé výkazy, přehledy, statistiky, tabulky apod. týkající se uskutečněných výjezdů akademických pracovníků, studentů apod. Bylo konstatováno, že není úkolem Zahraniční komise tyto informace shromažďovat a CZS poskytovat. Doc. Lata na schůzce s panem děkanem tuto záležitost projedná.
  5. Proděkan Vokurka požádal doc. Latu o spolupráci Zahraniční komise v záležitosti letních stáží studentů v nemocnici Elabrun, SRN. Ačkoliv bylo opakovaně konstatováno, že Zahraniční komise nebude řešit výjezdy studentů, jsou členové komise ochotni se na svých pracovištích pokusit nalézt vhodného kandidáta (podmínkou je dobrá znalost němčiny a úvazek na LF), který by mohl po organizační stránce na celou věc dohlížet. Za ZK se bude alespoň prozatím touto záležitostí zabývat dr.Bartáková.
  6. Členové komise byli e-mailem obeznámeni s výsledky výběru na stipendia AIA, který proběhl koncem roku 2004. Doc. Lata na schůzce s panem děkanem bude projednávat i tuto záležitost (kdo výběr provedl, resp. kdo bude výběr provádět v budoucnu - to se týká i stáží v Dallasu a dalších výjezdů přes jiné agentury).
  7. Členům komise byl rozeslán e-mail s informací o výměnných pobytech s vybranými universitami. Doc. Michálek rozešle tuto informaci jménem ZK přednostům ústavů a klinik (prostřednictvím p. Kozubkové). Přihlášky budou shromažďovány u doc. Michálka a u dr. Woznicové (za FN USA). Deadline - 27.ledna do 10 hodin. Výběr z uchazečů provedou členové komise korespondenčně a zajistí dodání materiálů na CZS.
  8. Dr. Nováková připraví Kalendář deadline-ů (omlouvám se za tu hroznou češtinu, ale nic lepšího mě nenapadlo). Jedná se o přehled termínů, ke kterým je nutno uzavřít výběr z kandidátů na různá stipendia, výměnné pobyty apod. Problém je v tom, že některé agentury (a v důsledku pak také např. CZS) tyto termíny každý rok mění.
  9. Doc. Lata žádá všechny členy Zahraniční komise, aby mu do pondělí 24. ledna 2005 do 12 hodin dodali svoji vizi budoucnosti Zahraniční komise, tedy aby laskavě zkusili definovat úkoly komise pro příští období. Doc. Lata materiály zpracuje a projedná v úterý 25. ledna s panem děkanem.

Další schůzka ZK bude ve středu 16. února 2005 v 13:30 hod na Fyziologickém ústavu LF.

V Brně 19. 1. 2005

Zapsala: M. Nováková

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT