Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 9. 2017 8:13:35
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1145
Přístupů: 13848
Vytvořeno: 30. 3. 2011 14:04:22

Zajímavé projekty LF

Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+

Projekt SIMU+ je zaměřen na zabezpečení infrastrukturních a materiálně technických potřeb strategických aktivit realizovaných v rámci komplementárního ESF projektu MUNI 4.0. Jeho stěžejní částí je výstavba Komplexního simulačního centra SIMU, realizovaná LF MU. Realizací projektu dojde k investiční podpoře aktivit směřujících ke zvýšení relevance vysokoškolského vzdělávání pro potřeby trhu práce nebo praxe. Důraz bude kladen i na zajištění technologických podmínek inkluzivního vzdělávání.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Příjemce: Masarykova univerzita
Řešitel:  prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Zapojená HS:

 • Lékařská fakulta
 • Ekonomicko-správní fakulta
 • Fakulta sociálních studií
 • Pedagogická fakulta
 • Filozofická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta
 • Fakulta sportovních studií
 • Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Období realizace: 1. 4. 2017 - 30. 9. 2022

Masarykova univerzita 4.0

Projekt míří ke zvýšení kvality vzdělávání na Masarykově univerzitě s ohledem na trendy trhu práce, pokročilé technologie, nároky heterogenní studentské obce a potřeby společnosti. Rozvíjí strategické oblasti a důrazem na výraznou kvalitativní změnu přibližuje univerzitu standardům v EU. Cílem je dosažení relevance studijní nabídky, rozvoj hodnocení kvality programů, vyšší kompetence lidských zdrojů a rozvoj příležitostí ke studiu. Projekt je komplementární k ERDF SIMU+.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Příjemce: Masarykova univerzita
Řešitel: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Zapojená HS:

 • Lékařská fakulta
 • Ekonomicko-správní fakulta
 • Fakulta sociálních studií
 • Pedagogická fakulta
 • Filozofická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta
 • Fakulta sportovních studií
 • Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
 • Centrum pro jazykové vzdělávání

Období realizace: 1. 4. 2017 - 30. 9. 2022

CZECRIN_PRO PACIENTY - zavádění inovativních moderních terapií

Projekt se věnuje vývoji a klinickému výzkumu ATMP (Léčivé přípravky pro moderní terapii) v oblasti vzácných onemocnění u dospělé a pediatrické populace.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Partner: Masarykova univerzita
Řešitel:  doc. MUDr. Regina Demlová, PhD.
Období realizace: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021

 

Výše uvedené projekty jsou spolufinancované z EU.

Výše uvedené projekty jsou spolufinancované z EU.


1. Projekty řešené na LF v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022

Reg. č. 15-28732A
Vliv granulocytů a monocytů na vznik a rozvoj imunodeficitních chorob a dalších imunopatologických dějů

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel:  Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.
Spolupříjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Spoluřešitel: prof. MUDr. Jiří Litzman CSc.
Spolupříjemce: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
Spoluřešitel: doc. MUDr. Tomáš Freiberger Ph.D.
Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

Reg. č.  15-29111A
Registr dekubitálních lézí - sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Spolupříjemce: Ústřední vojenská nemocnice Praha
Spoluřešitel: MUDr. Eva Koblihová
Spolupříjemce: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Spoluřešitel: Mgr. Dita Svobodová, Ph.D.
Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Plzeň
Spoluřešitel: Mgr. Nina Műllerová
Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

Reg. č. 15-29508A
Cirkulující nukleové kyseliny jako markery progrese mnohočetného myelomu

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel:  doc. RNDr. Sabina  Ševčíková, Ph.D.
Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Brno
Spoluřešitel: doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

Reg. č. 15-30062A
Fenotypy impulzivity u neuropsychiatrických poruch a jejich klinický význam

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel:  prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Brno
Spoluřešitel: MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Spolupříjemce: Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
Spoluřešitel: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

Reg. č. 15-31063A
Buněčné markery vedoucí ke specifické léčbě "na míru" schizofrenním pacientům

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel: doc. Yuh-Man Wadeley
Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Brno
Spoluřešitel: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

Reg.č. 15-32484A
Využití nových biotechnologií v prevenci a léčbě stenóz žlučových cest

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel:  MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
Spolupříjemce : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství
Spoluřešitel: doc. MVDr. Michal Crha Ph.D.
Spolupříjemce : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Spoluřešitel: prof. MUDr. Zdeněk Krška DrSc.
Období realizace: 1.5.2015 - 31.12.2018

Reg. č. 15-32935A
Analýza gamma-delta T lymfocytů reaktivních na nádorové buňky u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií: nový přístup k buněčné terapii

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel: Mgr. Andrea  Knight, Ph.D.
Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Brno
Spoluřešitel: prof. MUDr. Michael Doubek Ph.D.
Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

Reg. č. 15-33232A
Identifikace nových možností léčby achondroplásie prostřednictvím analýzy interakce FGFR3 a adaptérového proteinu Frs2

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel:  Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

Reg. č. 15-33437A
Vliv edukace na vybrané psychosomatické faktory u pacientů indikovaných k implantaci cévní protézy

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel:  Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Spolupříjemce: Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
Spoluřešitel: prof. MUDr. Robert Staffa Ph.D.
Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

Reg. č. 15-34405A
Identifikace nových možností léčby chronické myeloidní leukémie pomocí systematické analýzy interaktomu proteinu BCR-ABL

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel:  Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

Reg. č. 16-28040A
Dlouhodobé dopady gestačního diabetes mellitus pro metabolické zdraví žen časně postpartum: význam nových diagnostických kritérií

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel:  prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Brno
Spoluřešitel:  MUDr. Petr Janků Ph.D.
Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

Reg. č. 16-31457A
Neurobiologické mechanismy funkčních neurologických poruch

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel: prof. MUDr. Martin Bareš Ph.D.
Spolupříjemce: Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
Spoluřešitel:  doc. MUDr. Marek Baláž Ph.D.
Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

Reg. č. 16-31501A
Tkáňové inženýrství epitelů: Buňky a protokoly pro regenerativní medicínu

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel:  doc. MVDr. Aleš Hampl CSc.
Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

Reg. č. 16-31593A
Polymikrobiální biofilm jako komplexní mikrobiom v rámci léčby nozokomiálních infekcí

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel: Ing. Veronika Holá Ph.D.
Spolupříjemce: Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
Spoluřešitel:  doc. MUDr. Filip Růžička Ph.D.
Spolupříjemce:  Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie
Spoluřešitel:  doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.
Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

Reg. č. 16-32743A
Prediktivní stratifikace pacientů s CLL pro terapie využívající monoklonální protilátky cílené na antigen

CD20
Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel:  Mgr. Martin Trbušek Ph.D.
Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

Reg. č. 16-33209A
Sekvenování nové generace a expresní profilování jako diagnostický podklad pro návrhy individualizovaných léčebných plánů pro děti se solidními nádory

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D.
Spolupříjemce:  Fakultní nemocnice Brno
Spoluřešitel:  doc. RNDr. Ondřej Slabý Ph.D.
Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

Reg. č. 16-34083A
Receptorové tyrozinkinázy a navazující signální dráhy jako potenciální cíle léčby refrakterních solidních nádorů dětského věku

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel:  prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D.
Spolupříjemce:   Fakultní nemocnice Brno
Spoluřešitel:  prof. RNDr. Renata Veselská Ph.D., M.Sc.
Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

Reg. č. 15-25809A
Národní program studia mutací a klonality leukemických buněk u pacientů s akutní myeloidní leukémií

Příjemce: Fakultní nemocnice Brno
Řešitel: doc. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.
Spolupříjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Spoluřešitel:  PharmDr. Martin Čulen, Ph.D.
Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Spoluřešitel: doc. MUDr. Pavel Žák Ph.D.
Spolupříjemce: Ústav hematologie a krevní transfúze
Spoluřešitel: prof. MUDr. Petr Cetkovský Ph.D., MBA
Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Plzeň
Spoluřešitel: MUDr. Pavel Jindra Ph.D.
Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Olomouc
Spoluřešitel: MUDr. Tomáš Szotkowski Ph.D.
Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

Reg. č. 15-29336A
Změny imunologické reaktivity u pacientů s recidivujícími aftami

Příjemce: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Řešitel: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.
Spolupříjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Spoluřešitel: prof. MUDr. Lydie  Izakovičová Hollá, Ph.D.
Spolupříjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR
Spoluřešitel:  RNDr. Zuzana Zákostelská Ph.D.
Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

Reg. č. 15-32133A
Predikce konverze klinicky izolovaného syndromu do roztroušené sklerózy pomocí pokročilých technik zobrazení magnetickou rezonancí

Příjemce: Fakultní nemocnice Brno
Řešitel: MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.
Spolupříjemce : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Spoluřešitel:  prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA
Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

Reg. č. 15-33999A
Vývoj nových nízkomolekulárních protinádorových léčiv na principu syntetické letality

Příjemce: Masarykův onkologický ústav
Řešitel: doc. MUDr. Marek Svoboda Ph.D.
Spolupříjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Spoluřešitel:  doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
Spolupříjemce: Biofyzikální ústav AV ČR
Spoluřešitel:  Mgr. Karel Souček Ph.D.
Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

Reg. č. 16-29835A
Molekulárně-genetické markery predikce účinnosti radioterapie u nádorů hlavy a krku

Příjemce: Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
Řešitel: prof. MUDr. Rom Kostřica CSc.
Spolupříjemce:  Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Spoluřešitel:  RNDr. Michal Masařík Ph.D.
Spolupříjemce:  Biofyzikální ústav AV ČR
Spoluřešitel:  RNDr. Martin Falk, Ph.D.
Období realizace: 1.  4. 2016 - 31. 12. 2019

Reg. č. 16-29937A
Komplexní analýza humánních rotavirových infekcí v České republice včetně atypických a emergentních kmenů směřující k vývoji nových detekčních metod

Příjemce: Výzkumný ústav veterinárního lékařství
Řešitel:  RNDr. Jana Prodělalová Ph.D.
Spolupříjemce:  Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Spoluřešitel:  Ing. Veronika Holá Ph.D.
Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

Reg. č. 16-30537A
Cirkulující mikroRNA jako neinvazivní markery rejekce štěpu u pacientů po srdeční transplantaci

Příjemce:  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Řešitel:  MUDr. Jan Krejčí Ph.D.
Spolupříjemce:   Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Spoluřešitel:   doc. MUDr. Julie Bienertová-Vašků Ph.D.
Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

Reg. č. 16-30571A
Klinický význam a elektrofyziologické zhodnocení mutace c.926C>T genu KCNQ1 (p.T309I) jako možné „founder mutation“ syndromu dlouhého intervalu QT

Příjemce:  Fakultní nemocnice Brno
Řešitel:  doc. MUDr. Tomáš Novotný PhD.
Spolupříjemce:  Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Spoluřešitel:  doc. MUDr. Markéta Bébarová Ph.D.
Spolupříjemce:   Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Spoluřešitel:   RNDr. Jan Hošek, Ph.D.
Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

2.   Projekty řešené na LF v rámci Velkých infrastruktur pro VaVaI

LM2011017
Advanced cell immunotherapy unit - ACIU

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Řešitel: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
Období realizace: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2016

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT