Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 4. 1. 2013 15:30:13
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1145
Přístupů: 12130
Vytvořeno: 30. 3. 2011 14:04:22

Zajímavé projekty LF

Projekty v řešení

1/2012 - 12/2014
Centrum výzkumu pluripotentních buněk a nestability genomu (PLURICELL)
vedoucí projektu: Mgr. Lumír Krejčí, PhD.
Projekt OP VK 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji (MŠMT) web projektu

1. 7. 2011 - 30. 6. 2014
Mezinárodní konsorcium pro buněčnou terapii a imunoterapii
vedoucí projektu: prof. MUDr. Jaroslav Michálek, PhD.
Projekt OP VpK (MŠMT)

1. 7. 2011 - 30. 6. 2014
Mezinárodní centrum pro výzkum a vzdělávání v oblasti hematoonkologie a monoklonálních gamapatií
vedoucí projektu: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Projekt OP VpK (MŠMT)

1. 6. 2011 - 31. 5. 2014
Klinická hodnocení a farmakologie pro 3. tisíciletí - multimodální edukační platforma PharmAround
vedoucí projektu: MUDr. Regina Demlová, PhD.
Projekt OP VpK (MŠMT) web projektu

1. 6. 2011 - 31. 5. 2014
Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v ČR
vedoucí projektu: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Projekt OP VpK (MŠMT)

1. 2. 2011 - 31. 1. 2014
Klinická biochemie - inovovaná, interaktivní výuka e-learningem
vedoucí projektu: doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. MBA
Projekt OP VpK (MŠMT)

1. 9. 2010 - 31. 8. 2013
Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU
vedoucí projektu: Mgr. Břetislav Regner
Projekt OP VpK (MŠMT) web projektu

1. 10. 2010 - 30. 9. 2013
Zvyšování kvality praktické výuky v ošetřovatelství
vedoucí projektu: Mgr. Petra Juřeníková, PhD.
Projekt OP VpK (MŠMT)

1. 10. 2010 - 30. 9. 2012
Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU
vedoucí projektu: prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Projekt OP VpK (MŠMT) web projektu

1. 11. 2009 - 31. 10. 2012
Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů Masarykovy univerzity a VUT s účastí aplikační sféry
vedoucí projektu: doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. MBA
Projekt OP VpK (MŠMT)

1. 11. 2009 - 31. 10. 2012
Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET
vedoucí projektu: Ing. Daniel Schwarz, PhD.
Projekt OP VpK (MŠMT) web projektu

1. 9. 2009 - 31. 8. 2012
Mendelovo centrum pro vzdělávání v biologii, biomedicíně a bioinformatice
vedoucí projektu: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Projekt OP VpK (MŠMT) web projektu

1. 7. 2009 - 30. 6. 2012
Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využitím nových materiálů
vedoucí projektu: prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Projekt OP VpK (MŠMT) web projektu

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT