Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 26. 5. 2017 14:02:15
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1145
Přístupů: 12964
Vytvořeno: 30. 3. 2011 14:04:22

Zajímavé projekty LF

        1.   Projekty řešené na LF v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022

 

Reg. č. 15-28732A

Vliv granulocytů a monocytů na vznik a rozvoj imunodeficitních chorob a dalších imunopatologických dějů

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel:  Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.

Spolupříjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Spoluřešitel: prof. MUDr. Jiří Litzman CSc.

Spolupříjemce: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie

Spoluřešitel: doc. MUDr. Tomáš Freiberger Ph.D.

Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

 

Reg. č.  15-29111A

Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Spolupříjemce: Ústřední vojenská nemocnice Praha

Spoluřešitel: MUDr. Eva Koblihová

Spolupříjemce: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Spoluřešitel: Mgr. Dita Svobodová, Ph.D.

Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Plzeň

Spoluřešitel: Mgr. Nina Műllerová

Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

 

Reg. č. 15-29508A

Cirkulující nukleové kyseliny jako markery progrese mnohočetného myelomu

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel:  doc. RNDr. Sabina  Ševčíková, Ph.D.

Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Brno

Spoluřešitel: doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.

Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

 

Reg. č. 15-30062A

Fenotypy impulzivity u neuropsychiatrických poruch a jejich klinický význam

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel:  prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Brno

Spoluřešitel: MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Spolupříjemce: Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně

Spoluřešitel: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

 

Reg. č. 15-31063A

Buněčné markery vedoucí ke specifické léčbě "na míru" schizofrenním pacientům

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel: doc. Yuh-Man Wadeley

Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Brno

Spoluřešitel: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

 

 

 

Reg.č. 15-32484A

Využití nových biotechnologií v prevenci a léčbě stenóz žlučových cest

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel:  MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.

Spolupříjemce : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství

Spoluřešitel: doc. MVDr. Michal Crha Ph.D.

Spolupříjemce : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Spoluřešitel: prof. MUDr. Zdeněk Krška DrSc.

Období realizace: 1.5.2015 - 31.12.2018

 

Reg. č. 15-32935A

Analýza gamma-delta T lymfocytů reaktivních na nádorové buňky u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií: nový přístup k buněčné terapii

 

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel: Mgr. Andrea  Knight, Ph.D.

Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Brno

Spoluřešitel: prof. MUDr. Michael Doubek Ph.D.

Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

 

Reg. č. 15-33232A

Identifikace nových možností léčby achondroplásie prostřednictvím analýzy interakce FGFR3 a adaptérového proteinu Frs2

 

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel:  Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

 

Reg. č. 15-33437A

Vliv edukace na vybrané psychosomatické faktory u pacientů indikovaných k implantaci cévní protézy

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel:  Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Spolupříjemce: Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně

Spoluřešitel: prof. MUDr. Robert Staffa Ph.D.

Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

 

Reg. č. 15-34405A

Identifikace nových možností léčby chronické myeloidní leukémie pomocí systematické analýzy interaktomu proteinu BCR-ABL

 

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel:  Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

 

 

 

Reg. č. 16-28040A

Dlouhodobé dopady gestačního diabetes mellitus pro metabolické zdraví žen časně postpartum: význam nových diagnostických kritérií

 

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel:  prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Brno

Spoluřešitel:  MUDr. Petr Janků Ph.D.

 Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

 

 

Reg. č. 16-31457A

Neurobiologické mechanismy funkčních neurologických poruch

 

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel: prof. MUDr. Martin Bareš Ph.D.

Spolupříjemce: Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně

Spoluřešitel:  doc. MUDr. Marek Baláž Ph.D.

 Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

 

 

 

Reg. č. 16-31501A

Tkáňové inženýrství epitelů: Buňky a protokoly pro regenerativní medicínu

 

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel:  doc. MVDr. Aleš Hampl CSc.

 Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

 

 

Reg. č. 16-31593A

Polymikrobiální biofilm jako komplexní mikrobiom v rámci léčby nozokomiálních infekcí

 

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel: Ing. Veronika Holá Ph.D.

Spolupříjemce: Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně

Spoluřešitel:  doc. MUDr. Filip Růžička Ph.D.

Spolupříjemce:  Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie

Spoluřešitel:  doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.

Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

 

 

Reg. č. 16-32743A

Prediktivní stratifikace pacientů s CLL pro terapie využívající monoklonální protilátky cílené na antigen

CD20

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel:  Mgr. Martin Trbušek Ph.D.

 Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

 

 

Reg. č. 16-33209A

Sekvenování nové generace a expresní profilování jako diagnostický podklad pro návrhy individualizovaných léčebných plánů pro děti se solidními nádory

 

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D.

Spolupříjemce:  Fakultní nemocnice Brno

Spoluřešitel:  doc. RNDr. Ondřej Slabý Ph.D. 

 Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

 

 

Reg. č. 16-34083A

Receptorové tyrozinkinázy a navazující signální dráhy jako potenciální cíle léčby refrakterních solidních nádorů dětského věku

 

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel:  prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D.

Spolupříjemce:   Fakultní nemocnice Brno

Spoluřešitel:  prof. RNDr. Renata Veselská Ph.D., M.Sc.

 Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

 

 

Reg. č. 15-25809A

Národní program studia mutací a klonality leukemických buněk u pacientů s akutní myeloidní leukémií

Příjemce: Fakultní nemocnice Brno

Řešitel: doc. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.

Spolupříjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Spoluřešitel:  PharmDr. Martin Čulen, Ph.D.

Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Spoluřešitel: doc. MUDr. Pavel Žák Ph.D.

Spolupříjemce: Ústav hematologie a krevní transfúze

Spoluřešitel: prof. MUDr. Petr Cetkovský Ph.D., MBA

Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Plzeň

Spoluřešitel: MUDr. Pavel Jindra Ph.D.

Spolupříjemce: Fakultní nemocnice Olomouc

Spoluřešitel: MUDr. Tomáš Szotkowski Ph.D.

Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

 

Reg. č. 15-29336A

Změny imunologické reaktivity u pacientů s recidivujícími aftami

Příjemce: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Řešitel: MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.

Spolupříjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Spoluřešitel: prof. MUDr. Lydie  Izakovičová Hollá, Ph.D.

Spolupříjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR

Spoluřešitel:  RNDr. Zuzana Zákostelská Ph.D.

Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

 

Reg. č. 15-32133A

Predikce konverze klinicky izolovaného syndromu do roztroušené sklerózy pomocí pokročilých technik zobrazení magnetickou rezonancí

 

Příjemce: Fakultní nemocnice Brno

Řešitel: MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.

Spolupříjemce : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Spoluřešitel:  prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA

Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

 

Reg. č. 15-33999A

Vývoj nových nízkomolekulárních protinádorových léčiv na principu syntetické letality

Příjemce: Masarykův onkologický ústav

Řešitel: doc. MUDr. Marek Svoboda Ph.D.

Spolupříjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Spoluřešitel:  doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Spolupříjemce: Biofyzikální ústav AV ČR

Spoluřešitel:  Mgr. Karel Souček Ph.D.

Období realizace: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2018

 

 

Reg. č. 16-29835A

Molekulárně-genetické markery predikce účinnosti radioterapie u nádorů hlavy a krku

 

Příjemce: Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně

Řešitel: prof. MUDr. Rom Kostřica CSc.

Spolupříjemce:  Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Spoluřešitel:  RNDr. Michal Masařík Ph.D.

Spolupříjemce:  Biofyzikální ústav AV ČR

Spoluřešitel:  RNDr. Martin Falk, Ph.D.

Období realizace: 1.  4. 2016 - 31. 12. 2019

 

 

Reg. č. 16-29937A

Komplexní analýza humánních rotavirových infekcí v České republice včetně atypických a emergentních kmenů směřující k vývoji nových detekčních metod

 

Příjemce: Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Řešitel:  RNDr. Jana Prodělalová Ph.D.

Spolupříjemce:  Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Spoluřešitel:  Ing. Veronika Holá Ph.D.

Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

 

 

Reg. č. 16-30537A

Cirkulující mikroRNA jako neinvazivní markery rejekce štěpu u pacientů po srdeční transplantaci

 

Příjemce:  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Řešitel:  MUDr. Jan Krejčí Ph.D.

Spolupříjemce:   Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Spoluřešitel:   doc. MUDr. Julie Bienertová-Vašků Ph.D.

Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

 

 

Reg. č. 16-30571A

Klinický význam a elektrofyziologické zhodnocení mutace c.926C>T genu KCNQ1 (p.T309I) jako možné „founder mutation“ syndromu dlouhého intervalu QT

 

Příjemce:  Fakultní nemocnice Brno

Řešitel:  doc. MUDr. Tomáš Novotný PhD.

Spolupříjemce:  Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Spoluřešitel:  doc. MUDr. Markéta Bébarová Ph.D.

Spolupříjemce:   Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Spoluřešitel:   RNDr. Jan Hošek, Ph.D.

Období realizace: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019

 

 

         2.   Projekty řešené na LF v rámci Velkých infrastruktur pro VaVaI

LM2011017

Advanced cell immunotherapy unit - ACIU

Příjemce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Řešitel: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Období realizace: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2016

 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT