Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 5. 9. 2018 10:26:56
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 120
Přístupů: 109368
Vytvořeno: 3. 6. 2005 14:38:17

Doktorské studium - aktuální informace

 • Akademie věd ČR pořádá pro studenty doktorských studijních programů Kurzy základů vědecké práce. Kurzy základů vědecké práce jsou financovány z rozpočtu Akademie věd ČR, tedy pro studenty jsou zcela zdarma.
  Cílem kurzu je seznámit doktorandy se základními principy vědecké práce a prezentace jejich výsledků.
  Nejbližší termín kurzu, ve kterém jsou ještě volná místa je:
  17.09. – 21.09. 2018
  Další informace najdete na našich webových stránkách www.avcrbrno.cz, nebo na letáku (.pdf).
 • Vážené doktorandky / Vážení doktorandi,
  Připravili jsme pro Vás druhý ročník LETNÍ ŠKOLY PRO DOKTORANDY, zaměřený na pedagogické kompetence, soft skills (Academic Writing) a celkově sdílení „best practices“ v životě vědce.
  Letní škola se koná v termínu 20. – 24. 8. 2018 v Univerzitním centru Telč. Všechny aktivity kromě Academic Writing jsou vedené v českém jazyce.
  Více informací k obsahu naleznete v příloze anebo na webových stránkách
  Počet účastníků je omezen počtem ubytovací kapacity centra, proto se prosím v případě zájmu registrujte co nejdříve.
  Registrace zde
 • Nabídka účasti na 12. ročníku Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku, která se uskuteční tradičně na konci srpna.
  Pozvánka a další informace jsou ke stažení zde:
  • Pozvánka (.pdf)
  • Ohlasy
 • Vážení kolegové, vážení Ph.D. studenti,
  dovolujeme si Vás upozornit na brzký termín přijmu přihlášek na VIII. ročník Mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018 (http://www.quaere.econference.cz/), který byl stanoven na 18.6.2018.
  Vložné: Kč 1.800 / EUR 78
  Konferenční jazyky: CZ, SK, ENG, PL
  Termín pro registraci: 18.6.2018
  Termín konference: 27.-29.6.2018
  Výstup: recenzovaný sborník s ISBN
  Sborník konference bude předložen citační databázi SCOPUS. Vybrané texty jsou dále zveřejněny v journalu AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research, vedený ve
  Web of Science Core Collection, Master Journal List, Emerging Sources Citation Index (ESCI):
  http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1804-7890
 • Nabídka stipendijních pobytů v JAPONSKU poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy
  – Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců
  – Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku
  Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku obou typů stipendií s nástupem v roce 2019.
  Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 24. května 2018 do 12.00 hodin na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.
  Bližší informace: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Farmaceutická fakulta Ústav humánní farmakologie a toxikologie a Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Odbor veterinárních věd České akademie zemědělských věd uspořádají
  KVĚTINŮV DEN - mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů (.pdf)
  31. května 2018 v Brně
 • Workshop pro žadatele o granty MSCA s názvem „How to write a competitive proposal for Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships?“, který organizuje Technologické centrum AV ČR. Workshop je součástí série školení Jak na H2020? – Modul 5.
  Workshop proběhne v termínu 22 – 23/5/2018 v prostorách TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.
  Rádi bychom Vás poprosili o distribuci této pozvánky relevantním zájemcům na Vaší instituci.
  Zdůrazňujeme, že akce je určena pouze pro výzkumné pracovníky, kteří připravují projekt a jsou již domluveni se svou budoucí hostitelskou institucí/školitelem.
  Podrobnější informace o podmínkách účasti na workshopu včetně registračního odkazu naleznete v přiloženém programu a nebo zde: https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/akce/modul-5-applicants-workshop-on-msca-individual-fellowships
 • Blíží se uzávěrka přijímání žádostí o krátkodobá stipendia DAAD.
  Jarní uzávěrka 1. května se týká stipendijních programů
  „Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců“ – tzv. „Kurzstipendien“
  „Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce“ (v délce 1-3 měsíce)
  „Nová pozvání pro bývalé stipendisty“ (v délce 1-3 měsíce)
  „Bilaterální výměna vědců“ (14 dní – 3 měsíce) 
  Uzávěrka 1. května 2018 se vztahuje se na pobyty, které by měly být zahájeny v intervalu od prosince roku 2018 do května roku 2019.
  Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na adrese www.funding-guide.de
  Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz v sekci Stipendia – Stipendia DAAD, dále také  v již zmíněné databázi na www.funding-guide.de.
 • Pozvánka na VIII. ročník distanční Mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018 (.pdf), která se koná ve dnech 18.-22.6.2018 (http://www.quaere.econference.cz/).
  Vložné: Kč 1.800 / EUR 78
  Konferenční jazyky: CZ, SK, ENG, PL
  Výstup: recenzovaný sborník s ISBN
  Sborník konference bude předložen citační databázi SCOPUS. Vybrané texty jsou dále zveřejněny v journalu AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research, vedený ve Web of Science Core Collection, Master Journal List, Emerging Sources Citation Index (ESCI):
  http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1804-7890
 • V březnu bude spuštěn nový ročník mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce, jehož cílem je pomoci doktorandům a postdoktorandům s rozjezdem jejich vědecké kariéry prostřednictvím navázání spolupráce se zkušenými výzkumníky a dalšími začínajícími vědci z jiných institucí, než na kterých sami studují a pracují.
  Nový ročník odstartuje úvodními workshopy, kde si mentees vytvoří svůj mentoringový plán, na jehož naplnění budou spolupracovat s mentorem dle vlastního výběru. Součástí programu jsou také kurzy osobního a profesního rozvoje (např. projektový management, komunikační dovednosti či prevence vyhoření).
  Program organizuje Národní kontaktní centrum - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR již čtvrtým rokem. Doposud jej absolvovalo 164 mentees z 12 institucí po celé ČR. Účast je zdarma.
  Registrace probíhá do 20. února 2018 zde http://genderaveda.cz/mentoring/, kde najdete také další informace o programu. Nový ročník poběží od začátku března do konce roku 2018.
  Pro inspiraci posíláme odkazy na naše video, příručku (.pdf), výstavu (.pdf) a leták (.pdf).
 • Alzheimer nadační fond: Cestovní granty & soutěže 2018
 • The 10th Annual International Symposium on University Rankings and Quality Assurance 2018
 • International Scientific and Practical Conference of Young Scientists, dedicated to the 25th anniversary of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine (.docx)
 • Vyhledávání stipendií grantů
 • Stipendia
 • Ubytovací stipendia
 • Průkaz studenta
 • Asociace českých doktorandů

 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT