Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 14. 11. 2018 11:45:07
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 120
Přístupů: 110054
Vytvořeno: 3. 6. 2005 14:38:17

Doktorské studium - aktuální informace

 • Kurs „Buněčné a molekulární základy imunologie 2019“ organizovaný Oborovou radou Imunologie doktorského studia Biomedicíny UK, Českou imunologickou společností a nadací fondu pro imunologii Homunkulus, pod záštitou Evropské federace imunologických společností (EFIS)
  Zveme všechny zájemce o imunologii na kurs „Buněčné a molekulární základy imunologie 2019" (viz Program níže), který je určen pro účastníky doktorandského studia Biomedicíny UK (všech oborů) a další zájemce. Kurs  bude probíhat v termínu únor - červen  2019.
  Akce je pořádaná dle Stavovského předpisu České lékařské komory a má charakter postgraduálního vzdělávání a bude ohodnocena kredity. Kurs bude pro přihlášené ukončen potvrzením o účasti nebo zápočtem a ke konci kursu bude možné získat skripta. Účastnický poplatek pro celý kurs činí 1 200 Kč a zahrnuje poskytnutí skript a občerstvení. Platbu lze uhradit bankovním převodem na Fio banku č. ú. 2901016930/2010 nebo v hotovosti během úterních registrací. Pro zájemce o jednotlivé přednášky je kurs přístupný bezplatně.
  více informací (.pdf)
 • Vážené kolegyně, vážení kolegové,
  pro jarní semestr 2019 máme k dispozici nevyčerpaná místa pro vyjíždějící doktorandy. Jedná se o místa v jakémkoli oboru, mobilitu lze začít kdykoli po domluvě s přijímací institucí. V rámci programu bude poskytnuto stipendium ve výši 650 EUR měsíčně a zpáteční letenka.
  Jedná se aktuálně o následující univerzity:
  Ho Chi Minh City University of Technology Vietnam
  Instituto Tecnologico de Santo Domingo Dominican Republic
  Josai University Educational Corporation Japan
  The University of Belgrade Serbia
  University of Novi Sad Serbia
  Více informací k nalezení zde. S dalšími dotazy, nebo v případě zájmu se obracejte na adresu em2@czs.muni.cz.
 • French PhD scholarships - call for application 2019
  These grants are awarded in 2019 by the French Embassy in the Czech Republic. These scholarships are intended for PhD students of Czech universities who wish to achieve, in any field of studies, either:
  a co-supervised PhD thesis (“cotutelle“) with a French university
  a short stay for a period of one to three months in a French research laboratory
  The deadline for application is February 1st 2019 and the selection boards will be held at the end of February 2019.
  We would be grateful if you could inform the students and colleagues of your faculty about this program. You can use this poster for the promotion.
  Many thanks for your cooperation.
  Kind regards
  Mathieu Wellhoff
  Atašé pro vědu a vysoké školy / Attaché de Coopération scientifique et universitaire
  mathieu.wellhoff@ifp.cz
  T +420 221 401 024
 • Akademie věd ČR pořádá pro studenty doktorských studijních programů Kurzy základů vědecké práce. Kurzy základů vědecké práce jsou financovány z rozpočtu Akademie věd ČR, tedy pro studenty jsou zcela zdarma.
  Cílem kurzu je seznámit doktorandy se základními principy vědecké práce a prezentace jejich výsledků.
  Nejbližší termín kurzu, ve kterém jsou ještě volná místa je:
  17.09. – 21.09. 2018
  Další informace najdete na našich webových stránkách www.avcrbrno.cz, nebo na letáku (.pdf).
 • Vážené doktorandky / Vážení doktorandi,
  Připravili jsme pro Vás druhý ročník LETNÍ ŠKOLY PRO DOKTORANDY, zaměřený na pedagogické kompetence, soft skills (Academic Writing) a celkově sdílení „best practices“ v životě vědce.
  Letní škola se koná v termínu 20. – 24. 8. 2018 v Univerzitním centru Telč. Všechny aktivity kromě Academic Writing jsou vedené v českém jazyce.
  Více informací k obsahu naleznete v příloze anebo na webových stránkách
  Počet účastníků je omezen počtem ubytovací kapacity centra, proto se prosím v případě zájmu registrujte co nejdříve.
  Registrace zde
 • Nabídka účasti na 12. ročníku Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku, která se uskuteční tradičně na konci srpna.
  Pozvánka a další informace jsou ke stažení zde:
  • Pozvánka (.pdf)
  • Ohlasy
 • Vážení kolegové, vážení Ph.D. studenti,
  dovolujeme si Vás upozornit na brzký termín přijmu přihlášek na VIII. ročník Mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018 (http://www.quaere.econference.cz/), který byl stanoven na 18.6.2018.
  Vložné: Kč 1.800 / EUR 78
  Konferenční jazyky: CZ, SK, ENG, PL
  Termín pro registraci: 18.6.2018
  Termín konference: 27.-29.6.2018
  Výstup: recenzovaný sborník s ISBN
  Sborník konference bude předložen citační databázi SCOPUS. Vybrané texty jsou dále zveřejněny v journalu AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research, vedený ve
  Web of Science Core Collection, Master Journal List, Emerging Sources Citation Index (ESCI):
  http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1804-7890
 • Nabídka stipendijních pobytů v JAPONSKU poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy
  – Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců
  – Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku
  Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku obou typů stipendií s nástupem v roce 2019.
  Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 24. května 2018 do 12.00 hodin na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.
  Bližší informace: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Farmaceutická fakulta Ústav humánní farmakologie a toxikologie a Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Odbor veterinárních věd České akademie zemědělských věd uspořádají
  KVĚTINŮV DEN - mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů (.pdf)
  31. května 2018 v Brně
 • Workshop pro žadatele o granty MSCA s názvem „How to write a competitive proposal for Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships?“, který organizuje Technologické centrum AV ČR. Workshop je součástí série školení Jak na H2020? – Modul 5.
  Workshop proběhne v termínu 22 – 23/5/2018 v prostorách TC AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.
  Rádi bychom Vás poprosili o distribuci této pozvánky relevantním zájemcům na Vaší instituci.
  Zdůrazňujeme, že akce je určena pouze pro výzkumné pracovníky, kteří připravují projekt a jsou již domluveni se svou budoucí hostitelskou institucí/školitelem.
  Podrobnější informace o podmínkách účasti na workshopu včetně registračního odkazu naleznete v přiloženém programu a nebo zde: https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/akce/modul-5-applicants-workshop-on-msca-individual-fellowships
 • Blíží se uzávěrka přijímání žádostí o krátkodobá stipendia DAAD.
  Jarní uzávěrka 1. května se týká stipendijních programů
  „Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců“ – tzv. „Kurzstipendien“
  „Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce“ (v délce 1-3 měsíce)
  „Nová pozvání pro bývalé stipendisty“ (v délce 1-3 měsíce)
  „Bilaterální výměna vědců“ (14 dní – 3 měsíce) 
  Uzávěrka 1. května 2018 se vztahuje se na pobyty, které by měly být zahájeny v intervalu od prosince roku 2018 do května roku 2019.
  Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na adrese www.funding-guide.de
  Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz v sekci Stipendia – Stipendia DAAD, dále také  v již zmíněné databázi na www.funding-guide.de.
 • Pozvánka na VIII. ročník distanční Mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018 (.pdf), která se koná ve dnech 18.-22.6.2018 (http://www.quaere.econference.cz/).
  Vložné: Kč 1.800 / EUR 78
  Konferenční jazyky: CZ, SK, ENG, PL
  Výstup: recenzovaný sborník s ISBN
  Sborník konference bude předložen citační databázi SCOPUS. Vybrané texty jsou dále zveřejněny v journalu AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research, vedený ve Web of Science Core Collection, Master Journal List, Emerging Sources Citation Index (ESCI):
  http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1804-7890
 • V březnu bude spuštěn nový ročník mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce, jehož cílem je pomoci doktorandům a postdoktorandům s rozjezdem jejich vědecké kariéry prostřednictvím navázání spolupráce se zkušenými výzkumníky a dalšími začínajícími vědci z jiných institucí, než na kterých sami studují a pracují.
  Nový ročník odstartuje úvodními workshopy, kde si mentees vytvoří svůj mentoringový plán, na jehož naplnění budou spolupracovat s mentorem dle vlastního výběru. Součástí programu jsou také kurzy osobního a profesního rozvoje (např. projektový management, komunikační dovednosti či prevence vyhoření).
  Program organizuje Národní kontaktní centrum - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR již čtvrtým rokem. Doposud jej absolvovalo 164 mentees z 12 institucí po celé ČR. Účast je zdarma.
  Registrace probíhá do 20. února 2018 zde http://genderaveda.cz/mentoring/, kde najdete také další informace o programu. Nový ročník poběží od začátku března do konce roku 2018.
  Pro inspiraci posíláme odkazy na naše video, příručku (.pdf), výstavu (.pdf) a leták (.pdf).
 • The 10th Annual International Symposium on University Rankings and Quality Assurance 2018
 • International Scientific and Practical Conference of Young Scientists, dedicated to the 25th anniversary of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine (.docx)
 • Vyhledávání stipendií grantů
 • Stipendia
 • Ubytovací stipendia
 • Průkaz studenta
 • Asociace českých doktorandů