Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 21. 3. 2018 6:05:49
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1203
Přístupů: 62932
Vytvořeno: 27. 7. 2011 10:34:28

Tiskové zprávy

17. 9. 2013

Lékařská fakulta MU zahájila unikátní studijní modul pro talentované

Nejlepší studenti prvního ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU) začali studovat ve speciálním studijním modulu. Fakulta po vzoru prestižních zahraničních univerzit soustředí přípravu talentovaných studentů na to, aby mohli pracovat jako špičkoví vědečtí pracovníci v oblasti biomedicíny či kliničtí lékaři nové generace, kteří budou schopni dalšího vzdělávání.

„Začala pilotní fáze projektu, který považujeme za nezbytný pro zkvalitnění výuky na lékařské fakultě. Ze 150 zájemců o náročnější formu studia bylo vybráno 19 studentů, kteří mají velmi dobrou znalost angličtiny, měli nejlepší výsledky ve studiu na střední škole a eminentní zájem o studium, prokazatelný formou uplatnění ve Středoškolské odborné činnosti, v zahraničí a podobně,“ uvedla proděkanka pro výuku v preklinických oborech Lékařské fakulty MU Eva Táborská.

„Osobně velmi oceňuji iniciativu všech zúčastněných, pedagogů i studentů. Naším cílem je vytvořit atraktivní obsah a ne rigidní nástavbu nad již tak obtížné studium. Doufám, že pro ostatní kolegy budou vybraní studenti příkladem v přístupu ke studiu i ve studijních výsledcích. Jsou součástí unikátního programu, který nemá v České republice obdobu,“ zdůraznil při zahájení studijního modulu děkan lékařské fakulty Jiří Mayer.

Už před začátkem semestru během přípravného týdne získali studenti počáteční vhled do studia medicíny. Absolvovali přednášky a workshopy na ústavech histologie a embryologie, fyziologie, biologie, patologické fyziologie a dalších. Navštívili laboratoře a také Masarykův onkologický ústav a obě fakultní nemocnice. Zúčastnili se také přednáškového cyklu odborníků.

„Od tohoto programu očekávám úzký vztah k vědecké činnosti během celého studia. Věřím, že pokud celá naše skupina bude šest let tvrdě pracovat, umožní nám to skvělý start do pravého světa medicíny. A pro tuto vizitku jsem ochotný obětovat veškerý svůj čas a budu se velmi snažit být dobrou investicí pro lékařskou fakultu. Nakonec bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se účastní programu a budou nám při studiu oporou,“ konstatoval student prvního ročníku David Dufek.

Studenti nebudou mít žádné úlevy v rámci standardního studia Všeobecného lékařství. Ke studijním výsledkům se bude přihlížet jako k jednomu z kritérií průběžného hodnocení jejich studia. Po ukončení pregraduálního studia dostanou studenti nabídku pokračovat ve vědecké práci v doktorském studiu společně s přípravou na specializační zkoušku (atestaci) ve vybraném klinickém oboru.

Další informace, fotografie nebo videa k události

Informace

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT