Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 3. 2018 3:29:06
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1203
Přístupů: 63184
Vytvořeno: 27. 7. 2011 10:34:28

Tiskové zprávy

10. 11. 2014

Výuku cizích jazyků zajišťuje pro celou MU jedno pracoviště

Výuku cizích jazyků pro všechny studenty Masarykovy univerzity (MU) mimo filologických oborů zajišťuje jedno pracoviště, a to Centrum jazykového vzdělávání (CJV) MU. Posláním centra je zkvalitňování jazykové vybavenosti studentů i zaměstnanců univerzity s cílem podporovat jejich mobilitu a uplatnění na evropském trhu práce. Pracoviště poskytuje jazykové vzdělávání studentům všech fakult MU, a to ve všech formách a typech studia.

Univerzita uplatňuje pro jazykové vzdělávání jednotnou koncepci, která stanovuje tzv. minimální kompetence, kterých musí posluchači v jednotlivých stupních studia dosáhnout,“ uvedla ředitelka CJV Hana Reichová.

Pro studenty bakalářských studijních programů je předepsána minimálně úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), což znamená, že se student umí orientovat v jednoduchém textu se základní odbornou terminologií, porozumí jednoduchému poslechu z oblasti studovaného oboru a umí krátce a stručně prezentovat svůj studijní obor. Od absolventů magisterských oborů je vyžadována minimálně úroveň B2, což představuje schopnost orientace v autentickém odborném textu, bezproblémové porozumění delším odborným textům pronášeným v normálním tempu nebo například schopnost vést odborně zaměřenou diskusi, u doktorandů se pak předpokládá velmi vysoká úroveň znalostí cizího jazyka na úrovni C1 SERR.

Centrum jazykového vzdělávání poskytuje v souladu se strategickými prioritami MU výuku sedmi jazyků pro odborné a akademické účely (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, latina a čeština pro zahraniční studenty). Formu prokázání znalostí (nejčastěji zkoušku), rozsah výuky či počet požadovaných cizích jazyků si stanovují fakulty pro jednotlivé obory individuálně. Kromě odborného a akademického cizího jazyka nabízí Centrum také kurzy tzv. soft-skills, a to formou projektového vyučování, autonomního a kolaborativního učení, prostřednictvím videokonferencí s partnery ze zahraničních univerzit apod.

Jazykovou výuku absolvuje v každém semestru cca 9 000 studentů univerzity, přičemž zhruba 80 % studentů preferuje jako hlavní jazyk angličtinu, některé fakulty (např. lékařská fakulta a fakulty informatiky a sportovních studií) angličtinu přímo předepisují.

Kontakt: Mgr. Tereza Fojtová, tisková mluvčí MU, mobil: 724517335, fojtova@muni.cz

Další informace, fotografie nebo videa k události

Informace

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT