Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 22. 3. 2018 16:52:47
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1203
Přístupů: 63048
Vytvořeno: 27. 7. 2011 10:34:28

Tiskové zprávy

11. 11. 2014

Na CEITEC MU nastoupila vědkyně se zkušenostmi z nejprestižnějších laboratoří na světě

Uznávaná molekulární bioložka Mary O'Connell, která působila na předních světových výzkumných institucích jako Albert Einstein College of Medicine v New Yorku nebo Massachusetts Institute of Technology (MIT) v Bostonu, nastoupila na Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity (CEITEC MU). Příchod vědecké kapacity v seniorské pozici do Česka umožnil prestižní evropský grant z programu ERA Chairs, který MU získala jako jediná v republice.

„Pro další rozvoj potenciálu, který máme díky investicím do vědeckých center a příchodu mladých vědců, je nezbytné přilákat k nám i vědce s bohatými zkušenostmi a vazbami na mezinárodní týmy, schopné postavit zde výzkumné skupiny s vlastním výzkumným programem,“ řekl prorektor MU pro výzkum Petr Dvořák.

„Nejde pouze o to, že k nám přináší mezinárodní zkušenosti z významných výzkumných institucí. Ona má i speciální dar zaujmout pro spolupráci a nepominutelný je i její otevřený přístup k výzkumu, který může být inspirativní pro generaci mladých vědců,“ zdůraznil výkonný ředitel CEITEC Markus Dettenhofer.

Mary O'Connell se dlouhodobě věnuje problematice dědičné informace a její modifikace ve vztahu k chorobám imunitního systému. V tomto výzkumu chce pokračovat i v rámci programu molekulární medicína na CEITEC MU. Jejím úkolem bude vytvořit a následně vést pracovní skupinu o šesti až deseti lidech po dobu nejméně 4,5 roku. Na financování této pozice a celé pracovní skupiny univerzita získala finanční podporu ve výši 2,2 milionů EUR. Vhodného kandidáta na vedoucí pozici vybrala výběrová komise z 20 uchazečů zejména ze Spojených států a západní Evropy.

„CEITEC jsem si vybrala proto, že pro práci nabízí mladé a akční prostředí. Je na dobré cestě stát se skutečným centrem excelentní vědy v dohledné době. Naše skupina bude pracovat na objasňování procesu, kdy selhání v obranyschopnosti organismu při boji s choroboplodnými zárodky vede k autoimunitním onemocněním,“ upřesnila Mary O'Connell.

Mary O'Connell absolvovala obor mikrobiologie na University College v irském Galway a ve studiu pokračovala na Albert Einstein College of Medicine v New Yorku, kde získala doktorát. Působila na MIT v Bostonu a ve švýcarském Biozentrum v Basileji, kde se začala věnovat modifikacím RNA. Ve výzkumu pak pokračovala v Edinburghu. Poslední rok a půl před příchodem do České republiky strávila na Stockholmské univerzitě. Je spoluautorkou desítek článků v prestižních mezinárodních recenzovaných časopisech a autorkou řady kapitol ve významných publikacích.

Masarykova univerzita byla zřízena zákonem ze dne 28. ledna 1919 jako druhá česká univerzita. Od počátku nesla jméno muže, který se o její vznik zasloužil snad ze všech nejvíce, T. G. Masaryka. V době založení měla čtyři fakulty – právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filozofickou. V současnosti má devět fakult a 41 000 studentů řádného studia. Více informací na www.muni.cz a online.muni.cz.

CEITEC - Středoevropský technologický institut je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. CEITEC byl schválen Evropskou komisí 6. června 2011. Vznikl ze společného projektu 6 nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí: Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Celkový rozpočet centra je 5,246 miliard korun. Více informací na www.ceitec.cz.

Kontakt: Roman Badík, manažer projektu ERA Chair; tel: + 420 775 777 224, e-mail: roman.badik@ceitec.cz, www: www.ceitec.cz

Další informace, fotografie nebo videa k události

Informace

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT