Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 3. 2018 5:24:21
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1203
Přístupů: 63189
Vytvořeno: 27. 7. 2011 10:34:28

Tiskové zprávy

18. 12. 2014

Lékařská fakulta MU zavádí nový systém výuky všeobecného lékařství

Celkem 67 předmětů v rámci oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (LF MU) prošlo během tří let podstatnou úpravou a inovací v rámci projektu OPTIMED. Na projekt získala MU 40 milionů korun z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Důvodem prováděných změn je značný nárůst množství poznatků na poli medicíny, který klade velké nároky na současné studenty. Díky nově zprovozněnému online systému studenti mohou například zjistit, co konkrétně budou po absolvování jednotlivých kurzů znát a ovládat a jaké jsou přesné požadavky ke zkoušce.

„Změn v obsahové stránce se dočkaly nejen jednotlivé přednášky a semináře, ale i mnohé celé předměty. Zhruba šest kurzů jsme zcela zrušili a naopak čtyři přibyly. Projekt tak umožnil doslova převrat ve výuce medicíny,“ řekl proděkan pro výuku v klinických oborech LF MU Jaroslav Štěrba. Na vytvoření nového systému studia se podíleli jak přednášející z teoretických oborů fakulty, tak i zástupci jednotlivých klinik z obou brněnských fakultních nemocnic.

Jedním z důsledků současné informační exploze v medicíně je malá provázanost výuky jednotlivých oborů i malá provázanost teoretických a klinických oborů. Projekt OPTIMED proto tyto návaznosti podporuje a umožňuje i identifikaci případných duplicit nebo nekonzistencí ve výuce.

Stěžejními prvky projektu jsou tzv. výstupy z učení, tedy jasné definice toho, co by se měl student v rámci výuky přesně naučit. K dispozici jsou jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Na tyto výstupy z učení pak navazují jednotlivé stavební části studia, tzv. výukové jednotky, které mají stanovené jednoznačné parametry, které jsou v souladu se současnými evropskými standardy.

„Projekt OPTIMED představuje v českých podmínkách svým rozsahem zcela unikátní pokus o obsahovou i formální systematizaci studia medicíny a umožňuje do budoucna vytvářet lepší návaznost na střední školství i na výuku postgraduální a také zvyšovat kvalitu absolventů oboru všeobecné lékařství na lékařské fakultě,“ doplnil Štěrba.

Více na www.opti.med.muni.cz

Kontakt: Mgr. Tereza Fojtová, mluvčí MU, fojtova@rect.muni.cz, tel: 549494949, mobil: 724517335

Další informace, fotografie nebo videa k události

Informace

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT