Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 3. 2018 7:27:16
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1203
Přístupů: 63209
Vytvořeno: 27. 7. 2011 10:34:28

Tiskové zprávy

9. 1. 2015

Výukové centrum Bioskop nabízí program na jarní prázdniny

Vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity Bioskop připravilo program na jarní prázdniny pro žáky i učitele. Na týden od 23. února do 1. března nabízí čtyři jednodenní kurzy pro děti od 8 let a od 12 let a jeden kurz pro pedagogy. Dětem kurzy umožní odhalit tajemství světa buněk a kurz pro pedagogy se zaměří na metodu PCR (polymerázová řetězová reakce) a její využití. Více informací najdou zájemci zde: http://bioskop.muni.cz.

Pro děti od 12 let navíc centrum v březnu otevře nový vědecký kroužek. Děti se budou scházet pravidelně ve špičkově vybavené laboratoři přímo v Univerzitním kampusu Bohunice a tématem jejich bádání pod vedením zkušených lektorů bude člověk. Mezi další novinky pak patří speciální kurzy pro veřejnost, které si i přes tematické (např. velikonoční) zaměření zachovají vědecký charakter. Centrum dále plánuje kurzy pro firmy jako možnost teambuildingu.

Společným cílem všech aktivit Bioskopu je přitáhnout děti a mladé lidi ke studiu přírodovědných oborů. „Řídíme se čínským příslovím: Slyšet a zapomenout. Vidět a pamatovat si.Vyzkoušet a pochopit. Bioskop pomáhá vidět věci, o kterých jsme nevěděli, nebo nám umožní vnímat je pod jiným úhlem pohledu. Proto nabízíme žákům a studentům už od šesti let možnost prakticky si vyzkoušet věci, na které není ve škole čas, nebo jsou příliš náročné na pomůcky,“ uvedl předseda vědecké rady Bioskopu Lumír Krejčí.

Bioskop nabízí základním a středním školám kurzy zaměřené na různá témata z oblasti biologie a chemie s praktickou prací v laboratoři již od začátku školního roku 2013/14. Za dobu své existence centrum uskutečnilo přes 200 kurzů, kterými prošlo téměř 4000 účastníků. Kurzy jsou rozdělené do tří věkových kategorií od šesti, dvanácti a šestnácti let. Díky vlastní laboratoři se lekce konají prakticky denně, někdy dokonce dvakrát. Tým Bioskopu se rozrostl o nové odborníky, díky nimž může rozšířit svůj záběr o nové obory, jako je mikrobiologie, paleontologie nebo antropologie.

Kurzy jsou určené pro třídy o patnácti až třiceti žácích. Jejich délka je přizpůsobená věku účastníků, nejkratší má hodinu a půl a nejdelší trvají pět hodin. Třídě se věnují vždy dva lektoři a vybrané kurzy mohou od února studenti absolvovat i v anglickém jazyce.

Fotografie a obrázky dětí, které kurzy absolvovaly, jsou na bioskop.muni.cz/cs/fotogalerie.

Kontakt: Tereza Fojtová, tel: 549 49 49 49, mobil: 724517335, E-mail: fojtova@muni.cz

Další informace, fotografie nebo videa k události

Informace

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT