Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 23. 3. 2018 12:14:28
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1203
Přístupů: 63128
Vytvořeno: 27. 7. 2011 10:34:28

Tiskové zprávy

10. 2. 2015

Univerzita přijala plán na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání

Nový plán, jak zajistit rovný přístup k vysokoškolskému vzdělání a umožnit vystudovat i lidem s různým znevýhodněním, představila zkraje února Masarykova univerzita. Jeho cílem je nejen poskytnout potřebný servis šikovným a talentovaným studentům se specifickými poruchami učení a zdravotním postižením, ale umožnit studium i těm nadaným, kteří pochází ze znevýhodněného prostředí. Chce také pomáhat mladým lidem efektivněji hledat zaměstnání a navazovat potřebné pracovní kontakty už na vysoké škole.

„Záměrem univerzity je aktivně se podílet na vyhledávání talentů, rozšiřovat přístup k poradenským službám, posilovat vybrané dovednosti studentů, eliminovat nejrůznější bariéry při studiu a celkově kultivovat prostředí univerzity ve smyslu otevřenosti k rozmanitosti,“ uvedl Jiří Němec, děkan pedagogické fakulty, jenž přípravy strategického dokumentu koordinoval.

Součástí koncepce je proto vytvoření nových služeb nebo vylepšení těch stávajících. Jde například o přípravný ročník pro uchazeče z jazykově a kulturně odlišného prostředí a důraz na vzdělávání menšin obecně, vznik náborového portálu, který pro celou univerzitu zprostředkuje kontakt mezi studenty a potenciálními zaměstnavateli, vylepšený systém kariérního poradenství nebo motivační kurzy pro zájemce o studium, které mají uchazečům pomoct lépe si vybrat svůj studijní obor.

„Masarykova univerzita patří v oblasti vzdělávání mezi silné a dominantní hráče, kteří určují směr dalšího vývoje. Z takového postavení ale plyne také úkol pomáhat a pečovat o ty, kteří pomoc potřebují a jejichž výchozí podmínky nejsou rovné tak, aby možnost získat vzdělání byla na počátku pro všechny stejná,“ zdůraznil rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Kontakt: Tereza Fojtová, tel: 549 49 49 49, mobil: 724517335, e-mail: fojtova@muni.cz

Další informace, fotografie nebo videa k události

Informace

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT