Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 20. 3. 2018 20:28:23
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1203
Přístupů: 62890
Vytvořeno: 27. 7. 2011 10:34:28

Tiskové zprávy

29. 9. 2015

Masarykova univerzita otevřela stipendijní program na podporu dobrovolnictví

Podpořit studenty, kteří se rozhodli zapojit do humanitárních aktivit, je smyslem nového stipendijního programu Masarykovy univerzity (MU). Studenti se mohou ucházet o finanční podporu na pokrytí části nákladů souvisejících s dobrovolnickými aktivitami. Stipendijní program je také jedním z nástrojů pro naplňování cíle univerzity zapojit se do řešení společenských problémů, jako je aktuálně uprchlická otázka. Přispět do stipendijního fondu může i široká veřejnost.

„Odpovědnost vůči společnosti a jejím problémům patří k základním hodnotám moderních univerzit, k nimž se naše akademická obec dlouhodobě hlásí,“ řekl rektor MU Mikuláš Bek. Nový stipendijní program je oceněním aktivity a práce těch, kterým svět kolem není lhostejný, a zároveň motivací pro ostatní.

O zřízení tohoto stipendijního programu rozhodlo vedení univerzity v reakci na aktivitu mnoha studentů, kteří se nejrůznější formou již zapojili do pomoci při řešení uprchlické otázky. Do fondu budou vloženy prostředky z rezervy rektora a část peněz se uvolní i ze stipendijních fondů fakult. Zaměstnanci i široká veřejnost mohou do fondu přispět přes darovací portál http://darujmuni.cz/lide.

„Vedle podpory inciativ studentů jsme připravili také balíček institucionální pomoci sestavený z dlouhodobějších aktivit našich odborných pracovišť,“ doplnil prorektor MU Ivan Malý, který byl na univerzitě pověřen koordinací pomoci při řešení uprchlické otázky.

Od října začne do uprchlického zařízení v Zastávce u Brna dojíždět jednou týdně skupina studentů z Právnické fakulty MU. Příchozím budou poskytovat právní pomoc v oblasti azylového práva, seznámí je s jejich možnostmi a povinnostmi.

Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU chystá kurz pro přípravu dobrovolníků na práci s uprchlíky. „Naši experti poskytují psychologickou podporu těm, kteří odjíždí pomáhat, dále kontakty a informace, jak se v oblastech, kam uprchlíci přijíždí, pohybovat,“ řekla vedoucí katedry Lenka Gulová. Aktivní je také katedra výtvarné výchovy téže fakulty, která v uprchlických zařízeních zajišťuje pro klienty výtvarné dílny a arteterapii. Práce uprchlíků z výtvarných dílen představí výstava v prostorách fakulty. „Pro vzájemné pochopení je důležité, aby veřejnost mohla nahlédnout do jejich osudů,“ řekl vedoucí projektu Petr Kamenický.

Centrum jazykového vzdělávaní MU nabízí učebnici češtiny, která je vhodná pro cizince bez znalosti světového jazyka. Lze ji získat bezplatně i na internetu. Materiální pomoc už přinesla také sbírka v Univerzitním kině Scala, kterou zorganizovala Zuzana Lenhartová z Pedagogické fakulty MU. Zájemci o dobrovolnictví i sbírky získají více informací na www.pomocuprchlikum.cz

Kontakt: Tereza Fojtová, mluvčí Masarykovy univerzity, e-mail: fojtova@muni.cz, mobil: 724 517 335

Další informace, fotografie nebo videa k události

Informace

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT