Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 3. 2018 5:24:54
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1203
Přístupů: 63190
Vytvořeno: 27. 7. 2011 10:34:28

Tiskové zprávy

21. 10. 2015

Centrum Recetox získá přístroje za 27 milionů korun

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo 1. října o poskytnutí dotace na projekt CETOCOEN Upgrade, jehož cílem je další rozvoj Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (Recetox). V praxi to znamená, že pracoviště Masarykovy univerzity obdrželo z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) 27 milionů korun, za které bude moci pořídit nové přístrojové vybavení.

„Nově budou naši vědci používat například mikrovlnný reaktor, což je zařízení umožňující provádění chemických reakcí v přítomnosti mikrovlnného záření. Mohou tedy vytvářet sloučeniny, které nebylo možné připravit pomocí doposud dostupných technik,“ uvedl Vojtěch Přibyla, ekonomicko-organizační ředitel centra.

Výzkumné programy Centra pro výzkum toxických látek v prostředí se aktuálně věnují environmentální chemii, ekotoxikologii, fotochemii, supramolekulární chemii a proteinovému inženýrství. Plánovaná investice míří do všech těchto výzkumných skupin tak, aby umožnila expanzi do nových oblastí. Nové vybavení bude k dispozici do konce letošního roku.

Úkolem Recetoxu je získávat data o reálném znečištění životního prostředí toxickými látkami a doplňovat je dalšími informacemi o jejich působení na základě poznatků z laboratorních experimentů, toxikologických testů i matematických modelů. Souhrnné databáze informací o specifických typech znečištění životního prostředí vědci postupně propojují s existujícími informačními systémy o zdravotním stavu populace v regionu. Firmám pak slouží jako objektivní nástroj pro hodnocení dopadů jejich technologie na životní prostředí. Zástupci státní správy mají díky výzkumu centra k dispozici tolik žádané informace o stavu svého regionu, aby mohli objektivně rozhodovat při plánování výstavby nových průmyslových zón.

Projekt CETOCOEN Upgrade navazuje na již uskutečněný projekt CETOCOEN z let 2010–2014, který byl rovněž financován z OP VaVpI, konkrétně z části zaměřené na rozvoj výzkumných kapacit regionálních center vědy a výzkumu.

Kontakt: Mgr. Tereza Fojtová, mluvčí Masarykovy univerzity, fojtova@rect.muni.cz, tel: 549494949, mobil: 724517335

Další informace, fotografie nebo videa k události

Informace

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT