Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 22. 3. 2018 2:48:35
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1203
Přístupů: 62945
Vytvořeno: 27. 7. 2011 10:34:28

Tiskové zprávy

18. 11. 2015

Psychologové se ptají lidí, jak si udržet naději i v těžkých časech

Do konce listopadu se mohou Češi zapojit do výzkumu toho, jaká nálada aktuálně převažuje ve společnosti, do čeho vkládají své naděje a co zvyšuje jejich životní pohodu a pocit štěstí. Na tyto otázky hledá odpovědi mezinárodní výzkum Naděje, do kterého se díky Psychologickému ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (FF MU) opět zapojí i Česká republika. Dotazování formou vyplnění anonymního online dotazníku je otevřené všem zájemcům na adrese http://www.efs-survey.com/uc/Universitaet_St_Gallen/3d30/. Vyplnění dotazníku trvá maximálně dvacet minut a první výsledky výzkumu budou známé již v prosinci.

Výzkum, který se letos koná v Česku už potřetí, reaguje i na témata, která aktuálně hýbou společností. I z toho důvodu se nyní zaměřuje také na zjištění postoje k imigrantům. „Z našich předchozích výsledků vyplývá, že mezi nejvíce spokojené osoby patří ti, kteří se angažují v nějaké formě dobročinných aktivit. Zajímá nás tedy nyní, zda a nakolik souvisí altruismus a pomáhající chování s nadějí a s naším osobním rozvojem a zda se promítne i do postoje k přistěhovalcům,“ uvedla garantka výzkumu pro ČR Alena Slezáčková z Psychologického ústavu FF MU.

Z loňského dotazování mimo jiné vyplynulo, že obyvatelé České republiky hodnotili svoje vyhlídky a očekávání v osobním životě pro další rok spíše optimisticky. Osobní přání směřovali především do oblasti šťastného partnerství a rodiny a také do vlastního zdraví.

„Výsledky loňského výzkumu také ukázaly, že nejspokojenější ze zkoumaných zemí byli Švýcaři, kteří nejvíce oceňují kvalitu svých mezilidských vztahů. Francouzi udávali nejvyšší míru depresivity a Němci byli nejpesimističtější. Češi se ukázali v porovnání se jmenovanými zeměmi jako nejvíce vděční a měli také nejvyšší úroveň smysluplnosti života. Pro všechny sledované země platí, že lidé, kteří jsou schopní i přes různá úskalí udržet si pozitivní pohled do budoucnosti, a při pohledu do minulosti ocenit to dobré, čeho se jim dostalo, jsou spokojenější a zdravější,“ doplnila Slezáčková.

Kontakt:
Tereza Fojtová, tel: 549 49 49 49, mobil: 724517335, e-mail: fojtova@muni.cz
Alena Slezáčková, tel: 549 49 81 89, mobil: 604506256, e-mail: alena.slezackova@phil.muni.cz

Další informace, fotografie nebo videa k události

Informace

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT