Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 9. 2018 9:21:57
Garant obsahu:
Tomáš Vojtíšek
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1251
Přístupů: 112077
Vytvořeno: 16. 11. 2011 10:35:13

Specializační vzdělávání - lékařská povolání

Zveřejňujeme informaci, že dne 22. 1. 2013 MZ ČR vydalo Věstník č. 1/2013 (.pdf), ve kterém zveřejňuje změny týkající se některých základních oborů Specializačního vzdělávání. Všichni uchazeči, kteří se hlásí k atestační zkoušce musí tyto změny dodržet, jinak nemohou atestační zkoušku absolvovat.

Upozorňujeme na stanovisko MZ ČR k uznávání odborné praxe dle Věstníku r. 2005. Při kontrole splnění povinných požadavků vzdělávacích programů r. 2005 musí lékařské fakulty postupovat dle pokynů MZ ČR a vyžadovat absolvování veškeré praxe po 1.4.2013 na akreditovaných pracovištích. Jiné praxe nemohou být započítány.
Znění stanoviska:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/zarazeni-do-oboru-vystaveni-prukazu-odbornosti-zruseni-zarazeni_1768_936_3.html