Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 18. 5. 2018 14:48:08
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1267
Přístupů: 30756
Vytvořeno: 7. 2. 2012 13:01:42

Přijímací řízení DSP 2018/2019

Přijímací řízení DSP 2018/2019 (prezenční studium)

Nabídka prezenčních stipendijních míst pro doktorské studijní programy
Podávání přihlášek bylo ke 30. 4. 2018 pro akademický rok 2018/2019 uzavřeno!

Přihlášky se podávají pouze elektronicky v rámci e-přihlášky Masarykovy univerzity zde is.muni.cz/prihlaska/ a to od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018 (poplatek 400,- Kč).
Poznámka: nekompletní a nezaplacené přihlášky nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

Přijímací pohovory se budou konat cca v měsíci červnu 2018 (termín je orientační; konkrétní termín určuje předseda dané oborové rady. Uchazečům bude rozpis také zaslán e-mailem společně s pozvánkou).

Součástí přijímacích pohovorů (odděleně od oborového pohovoru) je taktéž pohovor z angličtiny (pohovor se zkoušejícím).
Každý student absolvuje cca 10 minutový pohovor se zkoušejícím na následující témata:

  • dosavadní profesní působení, dosavadní publikační a výzkumná činnost, výzkumný záměr v rámci doktorského studia, reflexe dosavadního jazykového vzdělávání a plánovaný profesní rozvoj v oblasti cizojazyčných kompetencí
  • u kandidátů se předpokládá minimální vstupní úroveň B2 (vyšší pokročilost) dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 

O termínu budou uchazeči taktéž informováni e-mailem společně s pozvánkou.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT