Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 9. 1. 2019 13:41:44
Garant obsahu:
Andrea Brzobohatá
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1317
Přístupů: 7044
Vytvořeno: 25. 5. 2012 13:03:01

Specializační vzdělávání pro obor Toxikologie dle zákona č. 96/2004 Sb.

Katedra laboratorních metod LF MU  je držitelem akreditace  MZČR podle nařízení vlády č. 31/2010 k uskutečňování teoretické části specializačního vzdělávacího programu

Název specialisty: Zdravotní laborant pro toxikologii

Akreditace k zahájení specializačního vzdělávání byla udělena
1. března 2012 (dle nařízení vlády č.31/2010)

Platnost udělení akreditace do: 30. června 2022
Garant specializačního vzdělávacího programu: prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

Rozhodnutí o udělení akreditace Toxikologie (.pdf)


Absolvování teoretické části Specializačního vzdělávání pro obor Toxikologie dle zákona č. 96/2004 Sb. na LF MU je možné pro uchazeče, kteří podali přihlášku na NCO NZO v Brně, byli zaregistrováni a předáni ke studiu na LF MU.


Rozsah teoretické části specializačního vzdělávacího programu

Základní modul - ZM (1 týden)
Odborný modul - OM I. (1 týden)
Odborný modul – OM II. (1 týden)
Odborný modul – OM III. (1 týden)

Cena za absolvování teoretické části vzdělávacího programu:
Cena za absolvování jednoho modulu 4.000,- Kč
Cena za absolvování teoretické části vzděl. programu 16.000,- Kč


Akreditovaná smluvní zdravotnická zařízení pro zajištění praktické části specializačního vzdělávacího programu


METODICKKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ZÁKONU Č.96/2004 SB.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, kterými se stanoví pravidla průběhu studia pro účastníky specializačního vzdělání
(.doc)


RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI PRO OBOR TOXIKOLOGIE (.pdf)


Atestační zkoušky 2019:

praktická a teoretická část


3. běh - zahájení studia září 2017
Termíny modulů teoretické části specializačního vzdělávacího programu

11. - 15. 9. 2017 (Základní modul)
12. - 16. 2. 2018 (Odborný modul I.)
10. - 14. 9. 2018 (Odborný modul II.)
11. - 15. 2. února 2019 (Odborný modul III.)

Místo konání

Brno (Kampus Bohunice), Kamenice 5, pavilon A11, místnost 228

Způsob úhrady poplatků za absolvování modulů teoretické části specializačního vzdělávání

Platba je zajišťována: Obchodním centrem MU


4. běh - zahájení studia září 2018
Termíny modulů teoretické části specializačního vzdělávacího programu

leden - únor 2019 (Základní modul – e-learning)
11. - 15. 2. února 2019 (Odborný modul I.)

září 2019 (Odborný modul II.)
únor 2020(Odborný modul III.)

Místo konání

Brno (Kampus Bohunice), Kamenice 5, pavilon A11, místnost 327

Způsob úhrady poplatků za absolvování modulů teoretické části specializačního vzdělávání

Platba je zajišťována: Obchodním centrem MU

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT