Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 16. 1. 2018 13:14:17
Garant obsahu:
Andrea Brzobohatá
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1317
Přístupů: 6695
Vytvořeno: 25. 5. 2012 13:03:01

Specializační vzdělávání pro obor Toxikologie dle zákona č. 96/2004 Sb.

Katedra laboratorních metod LF MU  je držitelem akreditace  MZČR podle nařízení vlády č. 31/2010 k uskutečňování teoretické části specializačního vzdělávacího programu

Název specialisty: Zdravotní laborant pro toxikologii

Akreditace k zahájení specializačního vzdělávání byla udělena
1. března 2012 (dle nařízení vlády č.31/2010)

Platnost udělení akreditace do: 30. června 2022
Garant specializačního vzdělávacího programu: prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

Rozhodnutí o udělení akreditace Toxikologie (.pdf)


Absolvování teoretické části Specializačního vzdělávání pro obor Toxikologie dle zákona č. 96/2004 Sb. na LF MU je možné pro uchazeče, kteří podali přihlášku na NCO NZO v Brně, byli zaregistrováni a předáni ke studiu na LF MU.


Rozsah teoretické části specializačního vzdělávacího programu

Základní modul - ZM (1 týden)
Odborný modul - OM I. (1 týden)
Odborný modul – OM II. (1 týden)
Odborný modul – OM III. (1 týden)

Cena za absolvování teoretické části vzdělávacího programu:
Cena za absolvování jednoho modulu 4.000,- Kč
Cena za absolvování teoretické části vzděl. programu 16.000,- Kč


Akreditovaná smluvní zdravotnická zařízení pro zajištění praktické části specializačního vzdělávacího programu


METODICKKÝ POKYN MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ZÁKONU Č.96/2004 SB.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, kterými se stanoví pravidla průběhu studia pro účastníky specializačního vzdělání
(.doc)


RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI PRO OBOR TOXIKOLOGIE (.pdf)


Atestační zkoušky 2017:

praktická a teoretická část
16. – 17. 3.2017
30. 11. – 1. 12. 2017


1. běh - zahájení studia září 2012
Termíny modulů teoretické části specializačního vzdělávacího programu

září ………………………… únor

10. - 14. září 2012 (Základní modul)
4. - 8. února 2013 (Odborný modul I)
9. - 13. září 2013 (Odborný modul II.)
10. – 14. února 2014 (Odborný modul III.)

Místo konání

10. - 14. 2. 2014 - Ústav soudního lékařství, Tvrdého 562/2a, Stránice, Brno

Způsob úhrady poplatků za absolvování modulů teoretické části specializačního vzdělávání

Platba je zajišťována Obchodním centrem MU


2. běh - zahájení studia září 2014
Termíny modulů teoretické části specializačního vzdělávacího programu

září ………………………… únor

8. - 12. září 2014 (základní modul)
9. – 13. 2. 2015 (Odborný modul I.)
7. - 11. 9. 2015 (Odborný modul II.)
8. – 12. 2. 2016 (Odborný modul III.)

Místo konání

8. – 12. 2. 2016 Univerzitní kampus Brno Bohunice pavilon A11/ místnost 211

Způsob úhrady poplatků za absolvování modulů teoretické části specializačního vzdělávání

Platba je zajišťována: Obchodním centrem MU


3. běh - zahájení studia září 2017
Termíny modulů teoretické části specializačního vzdělávacího programu

11. - 15. 9. 2017 (Základní modul)
12. - 16. 2. 2018 (Odborný modul I.)
září 2018 (Odborný modul II.)
únor 2019(Odborný modul III.)

Místo konání

12. – 16. 2. 2018 Univerzitní kampus Brno Bohunice, Jihlavská 20
pavilon A11, seminární místnost 228

http://www.med.muni.cz/index.php?id=31

Způsob úhrady poplatků za absolvování modulů teoretické části specializačního vzdělávání

Platba je zajišťována: Obchodním centrem MU

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT