Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 25. 10. 2013 12:21:49
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1356
Přístupů: 17552
Vytvořeno: 29. 10. 2012 11:22:37

Nabídka studia všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou

Program si klade za cíl umožnit nejlepším studentům přijatým do oboru Všeobecné lékařství připravovat se na své povolání ve speciálním studijním modulu, který kromě obvyklého studijního plánu nabízí možnost rozšířené vědecké přípravy. Cílem vědecké přípravy je vypracování Diplomové práce, jejíž součástí by měla být i zahraniční impaktovaná publikace studenta. Diplomová práce může pak sloužit jako základ pro budoucí disertační práci, vypracovávanou při pokračování studia v rámci existujících PhD. programů na LF MU.
Studenti s výborným výsledkem přijímací zkoušky nebo přijatí bez přijímací zkoušky se k zařazení do tohoto modulu mohou přihlásit po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu oboru Všeobecné lékařství dopisem, ve kterém zdůvodní svůj zájem a předpoklady pro zařazení do daného modulu. Dle zájmu a úrovně uchazečů se předpokládá přijetí 15-20 studentů.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT