Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 14. 2. 2019 9:02:52
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1366
Přístupů: 33447
Vytvořeno: 15. 11. 2012 13:28:59

Testy tělesné zdatnosti na bakalářský program Zdravotnické záchranářství 2019

se uskuteční v sobotu 27. dubna 2019

Pozvánku a časový rozpis obdrží každý uchazeč v listinné verzi poštou, bude uvedeno i v elektronické přihlášce.

Bakalářský program Zdravotnické záchranářství, pouze prezenční forma studia – praktická zkouška

Testy tělesné zdatnosti na prezenční bakalářský program Zdravotnické záchranářství proběhne pouze v jednom dnu, v sobotu 27. dubna 2019 v areálu Sokol Brno I, Kounicova 685/20, 602 00 Brno.

Web: http://www.tjsokolbrno1.cz/
Mapka: https://goo.gl/maps/zNYfvgyTZJp

MHD spojení vyhledáte na http://idsjmk.idos.cz/brno/spojeni/ Odkud (Hlavní nádraží) Kam (Grohova - tramvaj číslo 12,směr Technologický park, ze zastávky Grohova/ulice Veveří dojít na souběžnou ulici Kounicovu pěšky; nebo Česká tramvaj číslo 4, směr náměstí Míru, na ulici Česká přestup na trolejbus číslo 32 nebo 34 nebo 36  výstup na 1. zastávce Smetanova a pokračovat po směru jízdy po Kounicově ulici anebo výstup na 2. zastávce Sušilova a vrátit se zpátky…)
Nejbližší možnost parkování pro automobily u potravin Albert (vjezd na parkoviště z Veveří ulice, směr z města, poplatek 20 Kč)
V areálu Sokola Brno I bude část praktické zkoušky probíhat ve vnitřní gymnastické rozcvičovně vybavené kobercem a hrazdami v 1. podlaží (přístup po schodech dolů a vlevo). Běh bude na  moderní tartanové dráze, přístup hlavním vchodem po schodech dolů a průchodem přes dvůr ke hřištím a dráze.

Testy tělesné zdatnosti se budou skládat z těchto disciplín:

  • Shyby
  • Jacíkův motorický test
  • Vytrvalostní běh

V pozvánce budete mít uveden čas prezence, na místě budete detailně instruováni. Označení uchazečů – např. nepřenosné náramky s uvedeným číslem. Po disciplíně proběhne kontrola – razítko na ruku.

Upozornění

K testům tělesné zdatnosti budou pozváni uchazeči, kteří do 28. února 2019 podají elektronickou přihlášku, zaplatí manipulační poplatek 600 Kč a poštou zašlou na studijní oddělení Lékařské fakulty MU originál potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti. Formulář na potvrzení zdravotní způsobilosti je na adrese: www.med.muni.cz/uchazeci nebo http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

Shyby

Ukázka (.avi)

Způsob provedení
Z visu na hrazdě nadhmatem (úchop širší než šířka ramen) plynule shyb, konečná pozice hlava nad hrazdou (počítá se rovná brada, ne vysazená brada).
Pauza mezi opakováním – žádná, cvičenec plynule navazuje. Visem se myslí vysazení z ramen ve výchozí pozici. Správné provedení viz video (.avi).

Muži limit: 5 opakování shybů

Ženy limit: 3 opakování shybů

Jacíkův motorický test

Ukázka 1

Ukázka 2

Charakteristika
Jacíkův test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost.
Jedná se o následující změny poloh: leh na zádech - stoj - leh na břiše - stoj.

Způsob provedení
Test se provádí na žíněnce anebo gymnastickém koberci

  • výchozí poloha - leh (položte se na záda, lopatky a paty se dotýkají země)
  • přejděte do stoje spatného
  • ze stoje spatného do lehu na břiše (hrudník se musí dotýkat podložky)
  • z lehu na břiše znovu do stoje spatného
  • ze stoje spatného do výchozí polohy - do lehu na zádech

Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně, stoj musí být vzpřímený, atd.
Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut = cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh.
Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dál.
Cvičení lze ukončit ihned po splnění limitu i před vyčerpáním celého maximálního času 2 minuty.

Hodnocení
Za každou změnu polohy se přičítá 1 bod (z lehu na zádech: do stoje - do lehu na břiše - do stoje - do lehu na zádech = 4 body).

muži limit 70 bodů/2:00 min.
ženy limit 60 bodů/2:00 min.

Vytrvalostní běh

Je třeba absolvovat = uběhnout celou vzdálenost v menším čase anebo maximálně v čase rovném zadanému limitu. Hodnocení je A splnil/a anebo N nesplnil/a

Muži 1500 m – limit 6:00 min.
Ženy 800 m – limit 3:40 min.

Závěr: K písemným přijímacím zkouškám, testům z biologie a fyziky budou zváni pouze ti uchazeči, kteří splnili všechny výše uvedené limity.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT