Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 17. 1. 2013 11:04:22
Garant obsahu:
Zuzana Pilátová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1385
Přístupů: 3985
Vytvořeno: 17. 1. 2013 11:04:22

Uznávání předmětů ze zahraničních pobytů studentů Lékařské fakulty MU

Uznávání předmětů/kreditů ze zahraničních pobytu studentů Lékařské fakulty MU se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (platnost od 1.9. 2011) a Metodickým pokynem ředitelky CZS MU č. 1/2011 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů (platnost od 1.12. 2011).

Přesný postup kroků a podrobný návod najdete na stánkách Centra zahraničních studií MU.

Dále Lékařská fakulta stanovila “pověřené osoby” (.pdf) které plní funkci "pověřených osob" ve smyslu Směrnice rektora MU č. 8/2011 podle tohoto schématu

Pověřené osoby zodpovědné za studijní pobyty/Erasmus smlouvy/mobility v Evropě/atd. Seznam nejdete zde/níže (uvádějte v řádku Kontaktní osoby na domovské instituci, první osoba v aplikaci IS MU Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech).

Pověřené osoby zodpovědné za pracovní pobyt/Erasmus pracovní pobyt /atd. Seznam najdete zde/níže (uvádějte v řádku Kontaktní osoby na domovské instituci, první osoba v aplikaci IS MU Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech).

Administrátoři pobytů jednotlivých fakult zajišťují administrativu uznávání zahraničních pobytu (tzn. po podaní žádosti o uznání předmětu v IS). Za Lékařskou fakultu je to vaše studijní referentka: (uvádejte v řádku Administrátor zahraničních pobytů fakulty/katedry/ústavu na MU v aplikaci IS MU Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech).

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT